Žemės valdymo ir kaimo reikalų komitetas (ŽVKRK)

2011-12-14 0 886 Views

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse;
 • žemės ūkis;
 • žemės valdymas;
 • kaimo plėtra;
 • miško žemės ir miško naudojimo klausimai;
 • teritorijų planavimas ir žemėtvarka;
 • statyba ir urbanistinė plėtra.

 

Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto sudėtis:

 1. Povilas Žagunis – komiteto pirmininkas, LSA viceprezidentas, Panevėžio rajono savivaldybės meras;
 2. Eugenijus Alesius – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
 3. Gediminas Vaičionis – komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas, LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais;
 4. Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės meras;
 5. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras;
 6. Edmundas Benetis, Šilutės rajono savivaldybės Architektūros urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vyr. architektas;
 7. Algirdas Uselis, Pagėgių savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
 8. Daiva Bičkienė, Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja;
 9. Raimonda Rudukienė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;
 10. Natalija Truchina, Ignalinos rajono savivaldybės Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja;
 11. Donatas Šimukonis, Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
 12. Vilius Margelis, Druskininkų savivaldybės Vyr. architektas;
 13. Natalija Danielienė-Tsebriy, Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Atgal