Švietimo ir kultūros komitetas (ŠKK)

2011-12-14 0 838 Views

Švietimo ir kultūros komiteto pagrindinis veiklos tikslas – įtakoti, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų rengiami teisės aktai švietimo, kultūros bei kūno kultūros ir sporto klausimais atitiktų savivaldybių interesus, kad jie būtų veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami savivaldybėse.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo priežiūra kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • Švietimas (bendrasis ir neformalusis ugdymas);
 • Kultūra;
 • kūno kultūra ir sportas;
 • kultūros paveldas.

 LSA Švietimo ir kultūros komiteto sudėtis:

 1. Virginijus Komskis – komiteto pirmininkas, LSA viceprezidentas, Pagėgių savivaldybės meras;
 2. Irutė Varzienė – komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 3. Jonas Mickus – komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas, LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
 4. Danguolė Abazoriuvienė, Lietuvos Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešiosios bibliotekos direktorė;
 5. Daiva Gasiūnienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;
 6. Vilma Griškevičienė, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija” kanclerė, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja;
 7. Audronė Jakunskienė, Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė, Alytaus miesto savivaldybės muziejaus direktorė;
 8. Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 9. Romas Matulis, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės rajono savivaldybės Kultūros centro direktorius;
 10. Roma Vida Pivorienė, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos prezidentė, Vilniaus miesto savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;
 11. Algirdas Kęstutis Rimkus, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos prezidentas, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 12. Klavdija Stepanova, Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 13. Regina Stupurienė, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos pirmininko pavaduotoja, Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorė;
 14. Sigitas Valančius, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.
Atgal