Sveikatos reikalų komitetas (SvRK)

2011-12-14 0 864 Views

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra;
 • sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose;
 • narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė bei prevencija;
 • savivaldybių sveikatos programos.

Sveikatos reikalų komiteto sudėtis:

 1. Artūras Margelis – komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Lazdijų rajono savivaldybės  meras;
 2. Audrius Klišonis – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Plugės rajono savivaldybės meras;
 3. Audronė Vareikytė – komiteto pirmininko antroji pavaduotoja, LSA patarėja socialiniais klausimais;
 4. Laima Kaveckienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;
 5. Rimanta Rožanskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;
 6. Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 7. Antanas Martusevičius, Plungės ligoninės direktorius;
 8. Eligija Židonienė, Utenos rajono savivaldybės gydytoja;
 9. Odeta Aleksienė, Marijampolės savivaldybės gydytojo tarnybos vedėja;
 10. Janina Asadauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;
 11. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 12. Goda Keso, LSA konsultantė sveikatos klausimais.
Atgal