LSA Administracinių paslaugų darbo grupė (APDG)

by on 2013-03-13 0

APDG veiklos nuostatai Pagrindiniai uždaviniai: 1. Kiekvienai administracinių paslaugų grupei suburti savivaldybių specialistus į teminį kontaktų tinklą ir koordinuoti jo veiklą; 2. Nuolat teikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei LSA pasiūlymus koreguoti bei tikslinti su administracinių paslaugų teikimu susijusius teisės aktus; 3. Kontroliuoti, kad […]

Plačiau

Žemės valdymo ir kaimo reikalų komitetas (ŽVKRK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse; žemės ūkis; žemės valdymas; kaimo plėtra; miško žemės ir miško naudojimo klausimai; teritorijų planavimas […]

Plačiau

Viešųjų pirkimų komitetas (VPK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės veiklos kryptys: LSA narių poreikių viešųjų pirkimų srityje analizė; teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus, analizė, vertinimas ir pasiūlymų teikimas; pasiūlymų rengimas dėl viešųjų pirkimų institucinės infrastruktūros tobulinimo; LSA aprobuotos politikos viešųjų pirkimų srityje atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose; teisėsaugos ir viešuosius […]

Plačiau

Švietimo ir kultūros komitetas (ŠKK)

by on 2011-12-14 0

Švietimo ir kultūros komiteto pagrindinis veiklos tikslas – įtakoti, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų rengiami teisės aktai švietimo, kultūros bei kūno kultūros ir sporto klausimais atitiktų savivaldybių interesus, kad jie būtų veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami savivaldybėse. Pagrindinės veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų […]

Plačiau

Sveikatos reikalų komitetas (SvRK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse; asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra; sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose; narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė bei prevencija; savivaldybių […]

Plačiau

Socialinių reikalų komitetas (SRK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse; piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos; vaiko teisių apsauga; jaunimo reikalai; neįgaliųjų integracija; gyventojų užimtumas ir darbo […]

Plačiau

Savivaldybių administravimo komitetas (SAK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės komiteto veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamose srityse; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse; savivaldos plėtra; savivaldybių tarybų rinkimai; administracinis teritorinis suskirstymas, adresų formavimas; valstybės tarnyba; viešasis […]

Plačiau

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse; savivaldybių informacinės visuomenės plėtros krypčių formavimas ir prioritetų nustatymas;  informacinė, metodologinė parama  IRT specialistams […]

Plačiau

Finansų ir ekonomikos komitetas (FEK)

by on 2011-12-14 0

Pagrindinės komiteto veiklos kryptys: Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas  kuruojamoje srityje; įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse; savivaldybių finansai; savivaldybių biudžetai; derybų su Vyriausybe dėl savivaldybių biudžetų organizavimas ir koordinavimas; savivaldybių biudžetų vykdymo […]

Plačiau
Atgal