• Pirmas
  • Naujienos
  • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimo su Gruzija projektams

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimo su Gruzija projektams

2013-01-03 0 753 Views

Kvietimo prioritetai – plėtoti vietos savivaldos ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, stiprinti: nevalstybinių veikėjų gebėjimus atstovaujant tikslinėms grupėms, piliečių gebėjimus atstovaujant savo interesams, vietos savivaldos institucijų gebėjimus plėtojant darnų piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.
Iš viso planuojama paskirstyti 700 000 eurų. Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms planuojama skirti 400 tūkst., vietos savivaldos institucijų – 150 tūkst. eurų. Nevyriausybinių organizacijų projektų dydis – 30 000 – 100 000 eurų, vietos savivaldos – 50 000 – 75 000. Bendrafinansavimo norma – 60-90 proc. visų tinkamų išlaidų. Maksimalus bendrafinansavimas – 75 proc. jei paraišką teikia pareiškėjas iš ES valstybės narės, 90 proc. – jei iš Gruzijos.
Paraiškų teikimo terminas – kovo 1 d.
Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos agentūros EuropeAid tinklalapyje: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1357214111740&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133771 

Kategorija:   Naujienos
Atgal