2013.05.09-5

XIX-asis LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS

2013-05-15 0 1410 Views

Savivaldybių asociacijos suvažiavime dalyvavo daug garbių svečių, kurių dėmesys patvirtina savivaldos reikšmę ir svarbą bendrame valstybės žemėlapyje. Ministras Pirmininkas, Algirdas Butkevičius savo kalboje akcentavo pagrindinius klausimus, ir aktualiausias problemas, į kurias reikia orientuotis ir nedelsiant spręsti. Sveikindamas visus devynioliktojo suvažiavimo dalyvius Ministras Pirmininkas linkėjo,- „kad savivaldybės su Vyriausybe dirbtų kaip vienas kumštis”,- o šiame suvažiavime būtų priimti reikšmingi sprendimai.

Suvažiavimo dalyvius sveikindamas Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas patikino, jog „Komitetas tikrai pasiruošęs glaudžiam ir šiltam bendradarbiavimui”. Suvažiavime dalyvavęs Baltarusijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Dražin Vladimir Nesterovič, ne tik pasidžiaugė gražiu dviejų šalių bendradarbiavimu, bet ir pakvietė visus į dvišalę konferenciją, kuri vyks gegužės 27-28 dienomis Alytuje ir Druskininkuose.

LSA taip pat sveikino Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Juozas Vaičiulis, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška. Savivaldos kongresą svetingai priėmusio Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, supažindino su sparčiai augančio miesto pokyčiais ir ateities vizijomis, kvietė dažniau aplankyti vieną gražiausių šalies kurortų.

2013.05.06-2     2013.05.09-6     2013.05.09-3

Suvažiavime ataskaitinį pranešimą apie LSA veiklą pristatė LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Apžvelgdamas asociacijos veiklą, jis teigė, jog ataskaitinis laikotarpis buvo labai turiningas: vyko rinkimai į Seimą, suformuota nauja Vyriausybė, kurios programos dauguma nuostatų šalies savivaldybėms atrodo priimtinos ir ilgai siektos. Prezidentas atkreipė dėmesį, jog LSA atstovai susitiko su visais XVI-osios Vyriausybės ministrais, kurie atsako už savivaldai svarbias sferas. Pasak R. Malinausko, LSA veikla, ginant savivaldybių interesus finansų srityje, išlieka viena svarbiausių. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti savivaldybėms pakankamą lėšų poreikį tiek savarankiškoms funkcijoms atlikti, tiek valstybės perduotoms funkcijoms įvykdyti, tiek mokinio krepšelio reikmėms finansuoti. Didelis dėmesys skirtas savivaldybių lėšų poreikio subalansavimui ir didesniam finansiniam savarankiškumui užtikrinti. Nemažai reikšmingų darbų nuveikta daugelyje sričių (platesnę LSA prezidento ataskaitą rasite čia).

Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, LSA finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Bronis Ropė supažindino su savivaldybių finansų padėtimi, pažymėdamas, kad savivaldybių finansinė situacija yra arti kritinės ribos ir susiduriama su nuolatiniais sunkumais siekiant užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, bei paslaugų teikimą bendruomenėms. Taip pat buvo pristatyta nepriklausomų ekspertų tyrimo ataskaita, analizuojanti savivaldybių pajamų pokyčius 2008-2012 m. ir jų tendencijas, vertinanti savivaldos finansinį savarankiškumą.

2013.05.09-12     2013.05.09-9     2013.05.09-7

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis pasisakė verslo ir investicijų plėtros savivaldybėse klausimu. Jis akcentavo struktūrines Lietuvos verslo aplinkos problemas, pristatė makroekonominių rodiklių dinamiką. Sporto, laisvalaikio, popamokinės veiklos- neformaliojo švietimo aktualijomis savivaldybėse dalinosi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė pateikė LSA 2012 metų finansinę ataskaitą, supažindino su ataskaitinio laikotarpio veikla, pristatė 2013 m. finansinės sąmatos bei nario mokesčio planus.

2013.05.09-10     2013.05.09-11     2013.05.09-13

Suvažiavimo delegatai diskutavo savivaldybių finansinės padėties gerinimo, viešųjų pirkimų, merų ir merų pavaduotojų darbo apmokėjimo teisinio reguliavimo klausimais. Pirmuoju klausimu priimta rezoliucija, kuria suvažiavimo delegatai tikisi konkrečių ir skubių sprendimų įgyvendinant šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos nuostatas didinti savivaldybių ekonominį ir finansinį savarankiškumą, tobulinti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodiką, kad būtų skatinamas verslumas, investicijos, darbo vietų kūrimas ir mokestinių pajamų augimas savivaldybės teritorijoje.

Dėl viešųjų pirkimų įstatymo projekto Lietuvos savivaldybių asociacijos XIX suvažiavimas priėmė nutarimą pritarti siūlymams, kuriais siekiama efektyvesnės viešųjų pirkimų tvarkos.

Suvažiavimo delegatai priėmė kreipimąsį į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę su prašymu peržiūrėti Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir savivaldybių merams ir merų pavaduotojams nustatyti teisingą, darbo pobūdį ir atsakomybę atitinkantį darbo užmokestį.

 

Priimti dokumentai:

REZOLIUCIJA

DĖL SAVIVALDYBIŲ FINANSINĖS PADĖTIES PAGERINIMO

 

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

KREIPIMASIS

DĖL MERŲ IR MERŲ PAVADUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TEISINIO REGULIAVIMO

 

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal