siuksles

Atliekų tvarkymo aktualijos

2014-04-30 0 1078 Views

Seminare patirtimi įgyvendinant teisės aktų reikalavimus atliekų tvarkyme dalijosi Klaipėdos ir Alytaus regioninių atliekų tvarkymo centrų ekspertai. Diskusijų metu savivaldybių atstovai informavo, kad didžiausia kliūtis metodikos įgyvendinimui yra dėl metodikos reikalavimų įgyvendinimo didėsianti atliekų tvarkymo paslaugų kaina. Metodikos įgyvendinimui reikalingos papildomos investicijos į komunalinių atliekų kiekių apskaitos sistemas, uždarų aikštelių prie daugiabučių namų įrengimui, taip pat sistemai pradėjus veikti tikėtinos papildomos sąnaudos, galimų nelegalaus atliekų šalinimo židinių kontrolei bei likvidavimui. Savivaldybių duomenimis, įgyvendinant metodikos reikalavimus vien administravimo išlaidos padidėtų apie 30 procentų. Savivaldybės taip pat pažymėjo, kad metodikos reikalavimų įgyvendinimas stringa dėl laiko stokos t.y. savivaldybės turi pakeisti šiuo metu galiojančius teisės aktus (planai, taisyklės, rinkliavos nuostatai ir pan.), sudaryti naujas sutartis su komunalinių atliekų surinkėjais ir pan. Todėl seminare buvo išsakyta nuomonė metodikos įgyvendinimą atidėti iki 2018 m. sausio 1 d., bei pateikti šie siūlymai:
• metodikoje tikslinti laikotarpį, kada nekilnojamo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys gali deklaruoti, kad nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus imamos. Savivaldybių nuomone, ketvirtis yra per trumpas laiko tarpas deklaravimui, turėtų būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių laikotarpis;
• numatyti galimybę netaikyti dvinarės kainos daugiabučių namų gyventojams iki kol nebus įrengtos konteinerių aikštelės.

Diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos teisėje nėra teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms privalomą konkretų komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimo metodą. Be to, dažnai sunku arba brangu nustatyti tikslų kiekvieno atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį. Tokia situacija yra ir su gyventojais gyvenančiais daugiabučiame gyvenamajame name ir besinaudojančiais kolektyviniais konteineriais. Todėl seminaro dalyvių nuomone, tikslingiausia būtų numatyti, kad Vyriausybės nutarimu patvirtinta Metodika būtų tik rekomendacinio pobūdžio ir savivaldybės ją galėtų taikyti atsižvelgdamos į konkrečias vietos sąlygas ir specifiką.

Kategorija:   Naujienos
Atgal