• Pirmas
  • Naujienos
  • Daiva Matonienė: „Bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais”
matonieneII

Daiva Matonienė: „Bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais”

2014-04-30 0 1173 Views

D. Matonienė, pristatydama nuomonės projektą sakė: „Europa didelį dėmesį skiria Darniam miestui- nes tai mūsų, piliečių gerovės garantas, mūsų atsakomybės prieš aplinką ir visuomenę testas. Du trečdaliai Europos piliečių gyvena urbanizuotose teritorijose ir tendencija yra toliau tik didėjanti. Todėl turime suprasti pagrindinį dalyką- bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais. Vienpusis požiūris į miesto planavimą nebepriimtinas- miestas yra žmonių gerovės, kultūros, aplinkosaugos, socialinės ir ekonominės situacijos visuma”.

Nuomonės projekte D. Matonienė siūlo laikytis keleto svarbiausių principų kalbant apie darnaus miestų plėtrą: holistinio požiūrio, kuris leistų kompleksiškai spręsti tiek aplinkosaugos, ekonominius ir socialinius miestų klausimus; aplinkos aspektų integravimo į visas atitinkamas politikos sritis bei išlaikyti subsidiarumą, kad urbanistinis planavimas yra šalies kompetencija.

Savo pranešime D. Matonienė pasiūlė, kad: „miestų gyventojai būtų labiau įtraukti į miesto plėtros planavimą, jiems būtų suteikiama platesnė informacija apie miesto ekologinę būklę, kad miestai ne tik koordinuotų savo požiūrį tarpusavyje, bet būtų didesnis bendradarbiavimas tarp centrinės ir vietinės valdžios ieškant geriausių sprendimų”.

Kaip vienas kertinių pasiūlymų, išsakytų nuomonės projekte yra siūlymas Europos Komisijai parengti vieningus darnaus miesto kriterijus, pagal kuriuos Europos miestai galėtų nustatyti savo būklę ir nuspręsti kokių investicinių priemonių reikia imtis. Pranešėja paragino Europos Komisiją suvienodinti esamas duomenų bazes, finansavimo instrumentus ir diskusijų bei keitimosi informacija forumus, kad miestų atstovams naujausia ir reikalinga informacija būtų lengviau prieinama.

Nuomonės projekte D. Matonienė pasiūlė Europos Komisijai peržiūrėti Žaliosios Europos sostinės apdovanojimo kriterijus ir sudaryti galimybę dalyvauti šiame apdovanojime ir mažesniems nei 100,000 gyventojų miestams.

Po D. Matonienės kalbėjęs Europos Komisijos aplinkosaugos direktorato atstovas pasveikino nuomonės rengėją už gerus pasiūlymus ir jau patvirtino, kad Europos aplinkosaugos komisaras atsižvelgė ir D. Matonienės rekomendaciją dėl Žaliosios sostinės bei pagrindinę rekomendacija dėl bendrų Europos darnaus miesto kriterijų- jau imtasi priemonių kuo skubiau juos parengti.

Po šio apibendrinimo D. Matonienė sakė: „Džiaugiuosi, kad atliktas darbas neliks tik popieriuje ir jau dabar mano pasiūlymai pradedami įgyvendinti. Tikiu, kad tai žingsnis į priekį siekiant bendro supratimo apie darnų miestą”.

Kategorija:   Naujienos
Atgal