• Pirmas
  • Naujienos
  • Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse: vien įstatymo nepakanka

Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse: vien įstatymo nepakanka

2015-04-28 0 986 Views

 

Ši ir kitos NSŠ aktualijos buvo aptartos balandžio 28-29 dienomis Vilniuje vykusioje konferencijoje „Suaugusiųjų švietimo plėtros galimybės savivaldybėse“, kurioje dalyvauja ir Lietuvos savivaldybių atstovai.

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nauja redakcija, kurioje, siekiant stiprinti suaugusiųjų švietimo koordinavimą šalies ir savivaldybių lygmeniu, numatyta tvirtinti NSŠ ir TM veiksmų planus bei paskirti jų įgyvendinimo koordinatorius savivaldybėse.

Kaip konferencijoje pastebėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, NSŠ ir TM situacija savivaldybėse skirtinga, ir tai priklauso nuo kelių veiksnių – švietimo ir kitų galinčių vykdyti NSŠ funkciją įstaigų tinklo, valstybės finansavimo, poreikio konkrečioje savivaldybėje ir vietos politikų požiūrio, galimybių pritraukti kitus finansavimo šaltinius, gyventojų aktyvumo bei noro mokytis ir kitų.

LSA duomenimis, vienuolika savivaldybių turi už NSŠ atsakingi darbuotojus, kitose savivaldybėse šią funkciją atlieka kurio nors kito skyriaus darbuotojas arba kita įstaiga. Savivaldybės, kaip steigėjai, išlaiko NSŠ įstaigas, finansuoja NSŠ programas iš savivaldybių biudžetų, suteikia patalpas, skiria lėšų lektoriams. Dauguma savivaldybių NSŠ skiria nuo kelių šimtų iki 30 tūkst. eurų per metus.

„Suaugusiųjų švietimui savivaldybėse ypač svarbios bibliotekos. Neretai tai vienintelė visiems atvira erdvė, kurioje gali vykti mokymai. Be to, į bibliotekas užsuka visų socialinių sluoksnių atstovai. Iš viso šios įstaigos visoje Lietuvoje mokymuisi ir laisvalaikio praleidimui kasmet suburia iki pusės milijono gyventojų,“ – teigė LSA patarėjas.

Vis dėl to jis pastebėjo, jog NSŠ organizavimas ir koordinavimas tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu galėtų būti efektyvesnis – neskiriama pakankamai lėšų, neatliekama situacijos analizė. Gyventojams taip pat neretai trūksta motyvacijos, o darbdaviai dažnai nesudaro sąlygų mokytis. Situacijai teigiamos įtakos turėtų ir NSŠ paslaugų kokybinės vertinimo sistema ar savivaldybių administracijų darbuotojų atsakingų už NSŠ ir TM mokymai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal