• Pirmas
  • Naujienos
  • Naujasis projektas padės tobulinti viešojo valdymo sistemą savivaldybėse
Norway grants

Naujasis projektas padės tobulinti viešojo valdymo sistemą savivaldybėse

2015-09-16 0 804 Views

Projektas finansuojamas Centrinės projektų valdymo agentūros pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinį mechanizmą. Jo tikslas – pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus ar papildomus finansavimo šaltinius.

Projekto metu bus surengti mokymai 10-ies savivaldybių tarybų nariams, administracijos darbuotojams ir NVO atstovams. Mokymus sudarys du ciklai: 10 vienadienių (rugsėjį) ir 10 dvidienių (lapkritį – gruodį mėn.) renginių. Juose bus analizuojamos gero valdymo bei NVO tarybų veiklos stiprinimo taikant gero valdymo principus temos, taip pat strateginio planavimo, partnerystės, komandinio darbo ir viešųjų paslaugų teikimo pasitelkiant NVO pajėgumus klausimai.

10-ies Lietuvos savivaldybių atstovams bus padedama pasirengti potencialių finansavimo šaltinių pritraukimo strategijos gaires, perteikiama Norvegijos gerosios praktikos patirtis.

Konsultacijos NVO ir savivaldybių atstovams bus teikiamos ir telefonu, elektroniniu paštu ar organizuojant atskirus vizitus į savivaldybes. Konsultavimas vyks analizuojant konkrečios savivaldybės situaciją, įvertinant dokumentus ir teikiant rekomendacijas juos tobulinti.

Atlikus NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo situacijos analizes 10 savivaldybėse, kitų metų pradžioje ketinama surengti konferenciją Vilniuje ir pristatyti projekto rezultatus bei Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžius.

Projektą įgyvendinantys LSA bei Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras tikisi, kad projekte dalyvaujančios savivaldybės gebės tinkamiau ir kokybiškiau parengti projektus ES investicijų pritraukimui į savo miestus ar rajonus, efektyviau bendradarbiauti su NVO sektoriumi. Be to, šių savivaldybių skirtingų sričių specialistai (socialinių paslaugų, švietimo, kultūros ir pan.) sudarys neformalų bendradarbiavimo tinklą, kuriame galės keistis informacija apie viešųjų paslaugų teikimo sistemas, gerąja praktika bei probleminių situacijų sprendimo būdais.

Čia rasite informaciją apie rugsėjo mėnesį savivaldybėse vyksiančius mokymus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal