• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA direktorė Prahoje dalyvavo diskusijose apie socialinio dialogo skatinimą
CEEP 1200

LSA direktorė Prahoje dalyvavo diskusijose apie socialinio dialogo skatinimą

2016-03-01 0 776 Views

Vasario 26 dieną vykęs seminaras surengtas vykdant tarptautinį projektą „ Naujųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių dalyvavimo socialiniame dialoge gebėjimų stiprinimas“. Jis buvo skirtas įvairių viešųjų paslaugų teikėjų atstovams iš 12 valstybių narių, įstojusių į ES po 2004 metų.

Susirinkę energetikos, komunalinių, sveikatos, socialinių paslaugų sektorių ekspertai, valdžios institucijų ir šias organizacijas vienijančių asociacijų atstovai diskutavo, kaip paskatinti šių sektorių didesnį įsitraukimą į socialinį dialogą vietos ir Europos lygiu bei dalijosi gerosios praktikos pavyzdžiais.

Seminare R. Žakaitienė teigė, kad nors Lietuvoje socialinis dialogas tarp darbdavių, darbuotojų bei valdžios institucijų yra įteisintas, trūksta tiesioginio bendradarbiavimo tarp viešųjų paslaugų teikėjų ir darbuotojų organizacijų, o savivaldybių administracijos, atstovaujančios nemažai daliai socialinių paslaugų teikėjų, dar neturi tiek patirties būti aktyviomis socialinio dialogo partnerėmis kaip, pavyzdžiui, Vakarų Europos ar Skandinavijos šalyse.

Tai patvirtino ir seminaro metu pristatytos dalyvavimo socialiniame dialoge apklausos rezultatai, kuriais remiantis, po 2004 metų į ES įstojusios valstybės atsilieka nuo Europos senbuvių pagal įsitraukimą į socialinį dialogą sprendžiant įvairius socialinės politikos klausimus vietos, nacionaliniu ar Europos lygiu.

Renginį Prahoje organizavo Europos Darbdavių ir įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, centras, kuris yra didžiausia tokių įmonių asociacijas vienijanti Europinė institucija, ginanti savo narių interesus ES bei tarptautinėse organizacijose.

Kategorija:   Naujienos
Atgal