• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės siūlo tobulinti rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimą

Savivaldybės siūlo tobulinti rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimą

2016-03-17 0 1025 Views

Šiomis taisyklėmis nustatoma, kokias sąnaudas reikėtų įtraukti apskaičiuojant rinkliavos už komunalines atliekas dydį.

Šias taisyklės buvo numatyta patvirtinti šių metų sausį. Ruošdamosi jų įgyvendinimui, savivaldybės praktiškai įsitikino, jog kai kurių taisyklių projekto nuostatų įgyvendinti neįmanoma ženkliai nepadidinus mokesčio gyventojams. Savivaldybių duomenimis, nustatant įmokos dydį pagal AM siūlomą taisyklių projektą, įmokos dydis, lyginat su šiuo metu esančiu, skirtingose savivaldybėse didėja nuo 50 iki 100 proc.

Be to, taisyklėms įsigaliojus nuo šių metų liepos 1 dienos, tai yra – įvedus naują rinkliavos dydį metų viduryje, gali kilti daug ginčų ir netgi teisminių atvejų.

Tačiau AM į savivaldybių teiktas esmines pastabas iki šiol neatsižvelgė.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomone, šios taisyklės turi būti rengiamos kaip gairės, kuriomis savivaldybės galėtų vadovautis ir tuo pat metu savarankiškai apskaičiuoti įmokos dydį atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės specifiką, vietos sąlygas ir kitus veiksnius.

Todėl savivaldybės siūlo papildyti rengiamas taisykles keliais esminiais pakeitimais. Pavyzdžiui, leisti savivaldybėms pagal situaciją pačioms papildyti taisyklėse numatytą pastoviųjų ir kintamųjų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų sąrašą. Tai leistų lanksčiau apskaičiuoti rinkliavos dydį.

Savivaldybės taip pat ragina įvertinti situaciją, jog atliekų tvarkymo sektorius yra labai dinamiškas: įvesta užstato sistema, prasidėjo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimas, savivaldybės teikia paraiškas 2014-2020 m. Europos sąjungos investicijoms siekdamos įrengti uždarų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles. Todėl savivaldybės būtų pilnai pasirengusios įgyvendinti Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles nuo 2018 sausio 1 dienos.

Kategorija:   Naujienos
Atgal