• Pirmas
  • Naujienos
  • Merai pabrėžė komandinio darbo svarbą tobulinant vaiko teisių apsaugą
sadm2 1200

Merai pabrėžė komandinio darbo svarbą tobulinant vaiko teisių apsaugą

2017-02-01 0 819 Views

Tokią nuomonę susitikę su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu išsakė Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovai – LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius ir LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė.

Merai atkreipė ministro dėmesį, jog būtina peržiūrėti kai kuriuos vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kurie nekeisti nuo 2006 metų ir praktikoje sunkiai pritaikomi. Jie taip pat akcentavo veiksmingas priemones, kurių savivaldybės jau imasi šioje srityje – kai kuriose veikia mobilios grupės, įvairiu paros metu važiuojančios į socialinės rizikos šeimas, glaudžiai bendradarbiauja įvairios žinybos, savivaldybės ieško ir pagal galimybes moka papildomą atlygį profesionaliems globėjams.

„Vykdant šią valstybės deleguotą funkciją savivaldybės skiria nemažai papildomų finansinių pajėgumų bei žmonių. Džiaugsimės, jei valstybė padarys sistemą efektyvesne, tačiau tuo pačiu kviečiame atkreipti dėmesį į komunikacijos tarp skirtingų žinybų – vaiko teisių apsaugos skyrių, savivaldybių socialinių darbuotojų, policijos, prokuratūros – svarbą bei jų kompetencijas ir atsakomybę,“ – teigė LSA prezidentas.

LSA atstovai taip pat pabrėžė riziką, jog atskyrus Vaiko teisių apsaugos skyrius, nesusikalbėjimas tarp įvairių už vaikų saugumą atsakingų institucijų ir darbuotojų gali dar pagilėti, tapti labiau formalus.

Susitikime aptarta ir ypač aktuali profesionalių globėjų, kurie bet kuriuo paros metu galėtų paimti neprižiūrimą vaiką, problema. Merai akcentavo, jog nors vaikų globos įstaigų pertvarka prasidėjusi, iki šiol nesukurta sklandžiai veikianti alternatyva – neįteisintas profesionalių globėjų statusas, nepakankamas jų darbo finansavimas.

Kalbėta ir apie visoms savivaldybėms vienodo reglamento, kokiais kriterijais vertinti vaikui kylančią riziką ir kokių veiksmų imtis, būtinybę. Tačiau susitikimo dalyviai pabrėžė ir subjektyvaus faktoriaus svarbą, kai situaciją įvertina vietoje esantis socialinis darbuotojas.

Susitikime diskutuota ir apie specialiai parengtų psichologų trūkumą, viešųjų darbų organizavimą bei socialinio būsto skyrimo tvarką, kurią, pasak ministro, reikia peržiūrėti ir tobulinti.

Kategorija:   Naujienos
Atgal