• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komitete diskusijos apie sveikatos priežiūros sistemas bei Europos Sąjungos gynybos fondą

Regionų komitete diskusijos apie sveikatos priežiūros sistemas bei Europos Sąjungos gynybos fondą

2018-02-02 0 1194 Views

Sveikatos priežiūros sistemų ateitis – pagrindinė š. m. sausio 22 dienos Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (angl. NAT) posėdžio temų. Šį klausimą RK nariai aptarė su Europos komisaru, atsakingu už sveikatą ir maisto saugumą Vyteniu Andriukaičiu. Komisaras RK nariams pristatė šalių narių Nacionalinių sveikatos sistemų analizės rezultatus. Pasak V. Andriukaičio norint turėti sveiką visuomenę didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas ligų prevencijai. „Tenka apgailestauti, kad šiuo metu ligų prevencijai skiriama tik 3 procentai šalių sveikatos biudžeto“ – teigė V. Andriukaitis. Komisaras taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Europos šalyse vis dar išlieka svarbi alkoholio vartojimo problema. V. Andriukaitis diskusijų metu pažymėjo, kad sveikatos priežiūros srityje svarbus vaidmuo vietos ir regionų valdžioms ir paragino savivaldybes turėtų aktyviau dalyvauti formuojant sveikatos politiką.

Posėdyje taip pat svarstytos nuomones „ES miškų strategijos laikotarpio vidurio peržiūra“ bei „Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) po 2020 m. Investicijos į Europos pakrančių bendruomenes“.

Sausio 23 dieną vykusiame Ekonomikos ir pinigų politikos (angl. ECON) komisijos posėdyje RK nariai diskutavo dėl ES gynybos fondo, taip pat aptarė nuomones dėl ES pramonės strategijos ir dėl ES prekybos paketo. Regiono komiteto narių nuomone, miestai ir regionai turi svarbius įgaliojimus ir kompetenciją politikos srityse, kurios yra labai svarbios pramonei ir prekybai, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms, švietimui ir įgūdžiams, eksporto paramai, infrastruktūrai, MVĮ ir reguliavimui. Svarstant nuomonės projektą dėl Europos gynybos fondo nariai pritarė iniciatyvai įsteigti Europos gynybos fondą ir sukurti Europos gynybos pramonės plėtros programą, skirtą konkurencingumui didinti.

Pasak, ECON komisijos pirmininko pavaduotojo, Lietuvos delegacijos vadovo Arnoldo Abramavičiaus labai svarbu daugiau dėmesio skirti ES gynybai. Delegacijos vadovas pritarė, nuomonėje išsakytai pozicijai dėl mažų ir vidutinių įmonių integravimo į Europos gynybos pramonės tiekimo grandines. „Politinis gynybos aspektas yra svarbus, tačiau taip pat reikia daugiau dėmesio skirti mažų ir vidutinių įmonių pajėgumų stiprinimui“- teigė A. Abramavičius.

NAT ir ECON komisijų posėdžiuose dalyvavo Arnoldas Abramavičius, Zarasų rajono mero pavaduotojas, Povilas Žagunis, Panevėžio rajono meras, Ričardas Malinauskas, Druskininkų meras, Virginijus Komskis, Pagėgių meras Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto meras, Vytautas Vigelis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.

Kategorija:   Naujienos
Atgal