• Pirmas
  • Naujienos
  • Šešios savivaldybės pirmosios įgyvendino naują konkurencingumo procedūrą

Šešios savivaldybės pirmosios įgyvendino naują konkurencingumo procedūrą

2018-02-20 0 1491 Views

Įvykdžiusios konkurencingą procedūrą ir gavusios Konkurencijos tarybos leidimą šešios savivaldybės pirmą kartą įgijo teisę ne ilgiau kaip 5 metams patikėti atliekų rūšiavimą savivaldybių valdomai įmonei Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (RATC). Konkurencijos taryba davė tokį sutikimą Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėms atsižvelgiant į jų prašymą ir susiklosčiusias aplinkybes.
Tokia galimybė ir procedūros tapo įmanoma 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajai Vietos savivaldos įstatymo redakcijai. Joje numatyta, kad savivaldybė gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai tų paslaugų gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs jas teikti kokybiškai. Tam taip pat reikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą.
Naujų paslaugų teikimo perleidimas savivaldybės valdomai įmonei yra įmanomas tik įvykdžius nuoseklią konkurencingą procedūrą. Pirmiausia būtina skelbti viešąjį pirkimą paslaugoms įsigyti. Jei tokio proceso metu neišrenkamas pirkimo laimėtojas, o paslaugų teikimas yra būtinas siekiant tenkinti bendruomenės interesus, galima kreiptis į Konkurencijos tarybą siekiant gauti leidimą naujos savivaldybės valdomos įmonės steigimui ar šios veiklos perleidimui jau veikiančiai savivaldybės įmonei. Konkurencijos taryba nagrinėja prašymą ir vertina, ar aplinkybės atitinka įstatymo nuostatas, taip pat kviečia suinteresuotus asmenis teikti nuomonę ir argumentus dėl leidimo suteikimo. Jei šiame procese neiškyla trukdžių, leidimas yra išduodamas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal