• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės nepritaria kultūros paveldo apsaugos srities reformai

Savivaldybės nepritaria kultūros paveldo apsaugos srities reformai

2018-06-12 0 2174 Views

Šiandien LSA Švietimo ir kultūros komiteto apskrito stalo diskusijoje, dalyvaujant savivaldybių, Kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovams, pristatyta numatoma kultūros paveldo apsaugos srities reforma.

Šiuo metu Kultūros ministerija kultūros paveldo specialistams, verslo organizacijoms bei nevyriausybinėms organizacijoms pristato Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektą bei laukia pastabų dėl projekto tobulinimo.

Apibendrinus konsultacijų rezultatus, bus sudarytas teisės aktų pakeitimų planas. Naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakciją ir susijusių įstatymų pakeitimus Vyriausybei svarstyti planuojama pateikti gruodžio mėnesį.

Įgyvendinus numatytą pertvarką savivaldybės turėtų atlikti pirminę kultūros vertybių apskaitą – registruoti objektus Kultūros vertybių registre, nustatyti joms teritorijas ir apsaugos zonas. Taip pat savivaldybėms būtų suteikti įgaliojimai derinti visą projektinę dokumentaciją, susijusią su paveldosaugos reikalavimais.

Pokyčiai numatomi paveldo apskaitos, kontrolės, tvarkymo srityse. Siekiant sustiprinti kultūros paveldo valstybinį valdymą siūloma įgyvendinti skaidrumui reikalingą vadinamą „keturių akių“ principą. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, šiuo metu ta pati institucija derina projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, taip pat sudaro kolegialias institucijas, nustatančias, ką ir kaip reikia saugoti.

Dauguma savivaldybių atstovų nepritaria tokiai paveldo apsaugos sistemos pertvarkai motyvuodamos tuo, kad savivaldybėms perduodamos funkcijos tam neskiriant papildomo finansavimo. Taip pat jos nepasirengusios tokių darbų atlikti, nes trūksta kvalifikuotų specialistų. Savivaldybės pasisako ne už reformas, o už nuoseklų – evoliucinį procesą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal