Paskutiniame šios kadencijos LSA valdybos posėdyje – aktualiausi savivaldai klausimai

2019-04-03 0 1612 Views

Vakar įvyko paskutinis šios kadencijos Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdis. Valdybos nariai aptarė aktualiausius savivaldai klausimus.

LSA konsultantas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais Giedrius Lingis merams pristatė naujausią informaciją apie Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimus.

Dar praėjusių metų rudenį Seimui buvo pateiktas Finansų ministerijos parengtas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektas, kurio tikslas – sukurti savivaldybėms paskatas plėtoti ekonominę veiklą. LSA taryba kategoriškai nepritarė šiam projektui dėl daugelio jo trūkumų. Seimo valdyba sudarė darbo grupę minėtam projektui tobulinti, į kurią buvo įtrauktas ir LSA atstovas. Džiugu, kad po ilgų derybų į daugelį LSA pasiūlymų buvo atsižvelgta. Svarbiausi pakeitimai projekte:

1. Lėšas savivaldybių skatinimui numatyta skirti iš valstybės biudžetui tenkančios GPM dalies. Pirminiame projekto variante lėšas buvo numatyta paimti iš savivaldybėms tenkančios GPM dalies.
2. Savivaldybių skatinimui skirtų lėšų dydis nustatomas skaičiuojant 0,5 proc. nuo valstybės biudžetui prognozuojamos GPM sumos. Pirminiame projekto variante buvo numatyta apskaičiuoti lėšų dydį nuo GPM prieaugio – tai būtų labai nestabilus rodiklis, nes GPM augimas kasmet gali būti labai skirtingas dėl įvairių veiksnių įtakos, pvz, valstybės mokestinės politikos pokyčių.
3. Įvestas savivaldybių grupavimas siekiant sudaryti vienodas sąlygas savivaldybėms konkuruoti dėl skatinimui skirtų lėšų, kadangi savivaldybių galimybės pasiekti rezultatus (teigiamą darbo užmokesčio fondo pokytį) yra labai skirtingos.

Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė darbo grupės patobulintam projektui ir šis bus svarstomas Seimo Pavasario sesijoje.

Taip pat Valdybos nariai aptarė savivaldybių administracijų direktorių ir jų pavaduotojų paskyrimo klausimą. Korupcijos prevencijos įstatymas nustato, kad skiriant savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotojus iš Specialiųjų tyrimų tarnybos turi būti gauta informacija apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai į pareigas gali būti priimami tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybėms nėra visiškai aišku, koks subjektas ir kada privalo pateikti prašymą STT apie savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į tai, kada prasideda savivaldybės tarybos ir mero įgaliojimai. LSA valdyba nutarė kreiptis į Vyriausybę dėl Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo ir jame numatyti, jog prašymą, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, kurį į pareigas skiria savivaldybės taryba, pasirašo meras ar jo įgaliotas asmuo.

LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Agnė Kazlauskienė aptarė probleminius klausimus komunalinio ūkio sektoriuose. Patarėja pristatė esamą situaciją bei iššūkius šilumos ūkio, vandentvarkos ir pakuočių atliekų srityse.

Valdybos posėdžio metu buvo pristatyta piniginei socialinei paramai 2018 metais neišleistų lėšų panaudojimo analizė. 2018 metams piniginei paramai skirta – 223, 3 mln. eurų. Išleista – 105, 8 mln. eurų ( 47, 4 proc.). Piniginei paramai liko neišleista – 117, 5 mln. EUR. ( 52,6 proc.). Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą praėjusiais metais buvo 11 punktų kokioms sritims galima lėšas panaudoti. Daugiausia neišleistų lėšų savivaldybės panaudotojo (30,3 proc.) socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti.

Taip pat posėdžio metu Valdybos nariai aptarė išorinės reklamos savivaldybėse vienodinimo ir elektronizavimo, artėjančio suvažiavimo ir kitus aktualius klausimus.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal