• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos regionų komitete pristatyta iniciatyva „Miestai ir regionai už integraciją“

Europos regionų komitete pristatyta iniciatyva „Miestai ir regionai už integraciją“

2019-04-15 0 1307 Views

Neseniai vykusioje Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje pristatyta nauja iniciatyva „Miestai ir regionai už integraciją“. Šia iniciatyva Komitetas daugiau dėmesio skiria konkrečiam migracijos aspektui – integracijai, kurią vykdant vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį ir suteikti galimybę regionams, miestams ir mažesnėms bendruomenėms pasidalyti savo patirtimi ir sėkmės istorijomis.

Paramą iniciatyvai išsakė plenarinėje sesijoje dalyvavęs Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos, atsakingas už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą.

Pasak Komisaro, sėkmingas migrantų įtraukimas į visuomenę turėtų būti vienas iš pagrindinių Europos prioritetų ateinančiu dešimtmečiu. 2015-2017 m. laikotarpyje Prieglobsčio, Migracijos ir Integracijos fondas prisidėjo prie 4800 priemonių, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai visoje Europos Sąjungoje, finansavimo.

„Žinodami, kad savivaldybėms, ypač mažoms, galimybės gauti Europos Sąjungos finansavimą yra sudėtingos, 2021-2027 metais integracijos fondas didės ir bus labiau prieinamas vietos ir regionų valdžių institucijoms”,- pažymėjo D. Avramopoulos.

Sesijoje taip pat dalyvavo ES Teisingumo Teismo Pirmininkas K. Lenaerts ir Europos Komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas F. Timmerman, kurie įvertino pagrindines Europos Sąjungai kylančias problemas ir klausimus, susijusius su pagrindinių teisių ir ES vertybių laikymusi bei pristatė pagrindinių teisių aspektus, kurie itin svarbūs vietos ir regionų vadovams.

Sesijoje taip pat pristatyta Regionų komiteto iniciatyva „Regionai ir miestai už vystymą”, kuria Regionų komitetas prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Įgyvendinant šią iniciatyvą akcentuojami pagal principą „iš apačios į viršų“ siūlomų pasaulinių problemų sprendimo būdų privalumai bei skatinami ES ir pasaulio lygmens politikos pokyčiai, siekiant kuo daugiau galių suteikti bendruomenėms, miestams ir regionams jiems ieškant tinkamiausių vietos lygmens atsakymų į tarptautines problemas.

Siekiant, kad regionai taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs daugiausia dėmesio bus skiriama veiksmams, kuriais siekiama skatinti darnų vystymąsi. Bus siekiama kurti ekologiškesnę žiedinę ekonomiką, sušvelninti klimato kaitą. Be to svarbu stabilizuoti padėtį ES kaimyninėse šalyse ir plėtoti miestų diplomatiją veiksmams, kuriais siekiama, kad miestai taptų įtraukūs moterims, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia ir naujai atvykusiems asmenims.

Šioje sesijoje priimtos dvi nuomonės: „Europos semestras ir sanglaudos politika: struktūrinių reformų ir ilgalaikių investicijų derinimas“ bei „ES miškų strategijos įgyvendinimo pažanga“.

Prieš prasidedant plenarinei sesijai buvo surengta ceremonija šių metų sausio mėn. nužudyto Gdansko miesto mero ir Regionų komiteto nario (nuo 2011 m.) Paweło Adamowicziaus atminimui pagerbti. Viena Regionų Komiteto pagrindinio pastato erdvė bus pervadinta Paweło Adamowicziaus vardu jo gyvenimui ir darbui atminti. P. Adamowicz nuo 1998 m. buvo Gdansko miesto meras, o nuo 2011 m. – ir Europos regionų komiteto narys.

Sesijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras, LSA prezidentas Ričardas Malinauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Zinaid Tresnickaja.

Kategorija:   Naujienos
Atgal