• Pirmas
  • Naujienos
  • Bus renkamos savivaldybės, geriausiai įgyvendinančios moterų ir vyrų lygybės priemones

Bus renkamos savivaldybės, geriausiai įgyvendinančios moterų ir vyrų lygybės priemones

2020-09-24 0 6421 Views

Skelbiamas konkursas, skirtas apdovanoti savivaldybes už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintas 2020 metais.

Tai – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos jau penktus metus skelbiamas konkursas, kurio partnerė yra ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Konkursas yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas, įpareigojančias savivaldybes ir savivaldybėms pavaldžias įstaigas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

Šiemet konkurse numatomos tokios nominacijos:

  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje,
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse,
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityje,
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą,
  • Už teigiamus pokyčius savivaldybėje, kuriuos paskatino dalyvavimas lyčių lygybės srities projektuose,
  • Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų.

Taip pat bus skirtos 2 papildomos nominacijos: savivaldybei, į strateginius veiklos/plėtros planus įtraukusiai daugiausia moterų ir vyrų lygybės priemonių, ir savivaldybei už konstruktyvų bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje su jos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Atrinkus turimas moterų ir vyrų lygybės gerąsias praktikas savo savivaldybėje jas kviečiama trumpai aprašyti konkurso anketoj. Anketas vertins komisija, sudaryta iš Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų.

Apdovanojimo ceremonija bei nominuotos savivaldybės bus viešinamos.

Konkurso anketą rasite čia. Ją iki spalio 15 d. prašome atsiųsti el. paštu deimante.unikaite@gmail.com.

Kategorija:   Naujienos
Atgal