• Pirmas
  • Naujienos
  • Apie vaiko teises, socialinę globą ir paslaugų prieinamumą – susitikime su Socialinių reikalų ir darbo ministerija    

Apie vaiko teises, socialinę globą ir paslaugų prieinamumą – susitikime su Socialinių reikalų ir darbo ministerija    

2021-02-23 0 5126 Views

Užimtumo politika, institucinės socialinės globos pertvarka, socialinių paslaugų prieinamumas ir vaiko teisių apsauga – šiuos klausimus vasario 23 dieną, antradienį, išsamiai aptarė Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovai.

Apie tai, kad savivaldybėse įgyvendinami Užimtumo tarnybos administruojami pilotiniai projektai nėra veiksmingi, o užimtumo didinimo programoms finansavimas kasmet mažinamas, kalbėjo LSA viceprezidentas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Pasak jo, savivaldybėms galėtų būti suteikta daugiau savarankiškumo priimant sprendimus dėl užimtumo politikos – tokį modelį būtų galima išbandyti keliose pilotinėse savivaldybėse.

Viceministras Vytautas Šilinskas išskyrė kelis užimtumo efektyvumui trukdančius veiksnius, pavyzdžiui, tai, kad kai kurie žmonės registruojasi Užimtumo tarnyboje tik tam, kad turėtų sveikatos draudimą, o kai kurie jų iš viso neketina dirbti. Pasak jo, didesnį dėmesį reikėtų skirti pastangoms kuo greičiau įdarbinti norinčius dirbti. Jis taip akcentavo gana dažnus kvalifikacijos trūkumo atvejus. Pastarąjį klausimą tikimasi spręsti kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija peržiūrint profesinio rengimo programas bei kreipiantis lėšų per ES ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui skirtos priemonės programas.

Susitikime didelis dėmesys buvo skirtas neįgaliųjų globos namų pertvarkos procesui. LSA viceprezidentas, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad kol kas ne visi regionai dalyvauja šiame procese ir turi galimybę steigti iš ES struktūrinių fondų finansuojamas neįgaliesiems skirtas naujas paslaugas ir įstaigas (grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, socialines dirbtuves ir kitas).

Pasak viceministrės Vilmos Augienės, globos namų pertvarkai dar porą metų bus naudojamos praėjusio finansinio laikotarpio lėšos, kartu jau yra planuojama 2021-2027 metų programa. Jos principai ir naujame laikotarpyje bus panašūs: regione bei savivaldybėse bus nustatomas poreikis ir derinamas su konkrečios savivaldybės vizija dėl socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtros, vėliau – ieškoma paslaugos teikėjo. Viceministrė pabrėžė, kad ministerijai rengiant šiuos projektus regionuose, labai svarbus savivaldybių įsitraukimas bei viešinimo kampanija.

Merai su ministerijos atstovais diskutavo ir apie socialinių paslaugų finansavimo iššūkius, kylančius  dėl didėjančių socialinių paslaugų poreikių įvairioms socialinėms žmonių grupėms ir kasmet sparčiai augančių teikiamų paslaugų kainų. Kai kurie ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai  (integrali pagalba, kompleksinės paslaugos šeimoms, globos centrai, asmeninio asistento ir kitos) pasibaigs šiais metais ar kelerių metų laikotarpyje. SADM atstovai informavo, kad nuo liepos 1 dienos asmeninio asistento paslauga bus finansuojama iš valstybės biudžeto, o Kompleksinių paslaugų šeimai programą numatoma tęsti. Kalbant apie painų Atokvėpio paslaugų teikimo reglamentavimą, ministerijos atstovai užsiminė, jog šiam reglamentavimui tobulinti bus rengiami specialūs susitikimai su savivaldybėmis, o ateityje šią paslaugą numatomą teikti ir namuose,  ją finansuojant iš valstybės biudžeto.

LSA atstovai taip pat paragino ministeriją spręsti vis brangstančių bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamų paslaugų problemą. Kai kurios savivaldybės šią paslaugą turi pirkti iš nevyriausybinių organizacijų, tokiais atvejais vieno vaiko išlaikymo kaina per mėnesį siekia 1700 eurų. Pasak LSA viceprezidentės, Lazdijų rajono merės Ausmos Miškinienės, ministerija turėtų parengti paslaugų krepšelį, kuris atsitiktų vaiko poreikius ir būtų vienodas visose savivaldybėse, nes kai kurioms savivaldybėms ši paslauga tampa per brangi.

LSA socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Trakų rajono merė Edita Rudelienė aptarė savivaldybių patirtį po Vaiko teisių apsaugos reformos.  Pasak jos, pastaraisiais metais ypač padaugėjo tarpžinybinio susirašinėjimo apimtys, atsirado perteklinė dokumentacija, išryškėjo aiškiai neapibrėžtas atsakomybės pasiskirstymas tarp vaiko teisių apsaugos tarnybų, savivaldybės administracijos ir globos centrų. Savivaldybės taip pat akcentuoja per ilgai trunkantį  procesą nuo vaiko faktinio paėmimo iš šeimos iki teismo leidimo paimti vaiką iš atstovų ir siūlo atlikti vaiko teisių apsaugos sistemos analizę siekiant išsiaiškinant silpnąsias vietas. Kaip vieną iš būdų tobulinti sistemą savivaldybės siūlo tarpžinybinį susirašinėjimą perkelti į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS.

Pasak viceministrės V. Augienės, nors iš šeimų paimamų vaikų Lietuvoje mažėja, reformos įgyvendinimas dar nėra sklandus: reikalingos diskusijos tiek dėl funkcijų atskyrimo, tiek dėl  biurokratinės naštos sumažinimo.

Šis pokalbis buvo dalis LSA inicijuoto susitikimų su šalies ministrais ciklo, skirto aktualiausiems klausimams finansų, švietimo, aplinkos, ekonomikos, energetikos, socialinės ir sveikatos, žemės ūkio, kultūros, susisiekimo ir vidaus reikalų srityse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal