Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai prasidėjo Lietuvos vietos savivaldos renginiu

2013-07-04 0 676 Views

Iškilmingas priėmimas tapo įžanga į įtemptą plenarinę sesiją. Jos metu Europos savivaldybių ir regionų atstovai apsvarstė ir priėmė IX nuomones: dėl migruojančių darbuotojų padėties, kurioje apžvelgiama situacija šioje srityje po dvidešimties Bendrosios rinkos veiklos metų (pranešėjas Karl-Heinz Lambertz, Belgija); dėl Komisijos komunikato dėl kibernetinio saugumo strategijos (pranešėjas Robert Bright, Jungtinė Karalystė); dėl Europos inovacijų partnerystės iniciatyvos įgyvendinimo miestuose „Pažangūs miestai ir bendruomenės” (pranešėjas Ilmar Repsalu, Švedija); dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (pranešėjas Gabor Bihary, Vengrija), dėl Komisijos komunikato „2012-2020 e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui” (pranešėjas Johan Sauwens, Belgija); dėl tabako ir jo gaminių pateikimo ir pardavimo (pranešėjas Dimitrios Kalogeropoulos, Graikija).

Regionų komiteto nariai taip pat susipažino su Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu dėl europinių teisės aktų projektų teritorinio poveikio vertinimo, kurį pristatė Vokietijos atstovas Michaelis Šneideris (Michael Schneider). Teritorinio poveikio vertinimas – vis didesnę svarbą įgaunantis europinės teisėkūros elementas, reikalaujantis, kad visų ES teisės aktų projektai būtų derinami su vietos ir regionų valdžiomis bei tokiems projektams būtų atliekamas privalomas jų poveikio įvairiems ES regionams vertinimas.

LIepos 4-ąją, antrąją plenarinės sesijos dieną, Regionų Komiteto nariai išklausė Lietuvos užsienio reikalų viceministro Vytauto Leškevičiaus pranešimą apie Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetus bei už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingo Europos Komisijos nario Daciano Ciološo (Dacian Cioloş) informaciją apie Europos Komisijos planus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Lietuvos užsienio reikalų viceministro, užimančio vadinamąsias „misterio Europa” pareigas susilaukė gausių Regionų komiteto narių klausimų dėl pirmininkavimą ES perėmusios šalies požiūrio į ES regioninę politiką, įvairioms programoms numatomą finansavimą naujoje finansinėje perspektyvoje.

Antrąją plenarinės sesijos dieną RK nariai taip pat priėmė nuomones dėl Komisijos komunikatų „Postūmis energijos vidaus rinkai” (pranešėjas Piet de Vey Mestdagh, Nyderlandai), „Pagrindinių Europos Sąjungos atliekų tvarkymo tikslų peržiūra” (pranešėjas Michael Lebrun, Belgija) bei „Transportui – švari energija” (pranešėja – Saima Kalev, Estija).

Atgal