baneris EU2013.LT

Regionų komiteto Gamtinių išteklių (NAT) komisijos posėdis Kaune

2013-07-12 0 992 Views

Žalgirio arenoje įvyksiančiame Regionų komiteto NAT komisijos posėdyje bus aptariama einamoji komiteto darbotvarkė regioninės plėtros, kaimo ir žemės ūkio bei žuvininkystės politikos srityje. Diskusija apims šiuo metu svarstomų nuomonių dėl darnios kaimiškųjų vietovių plėtros, jūrinio erdvinio planavimo projektų aktualijas ir kitus svarbius klausimus.

Kartu su NAT komisijos posėdžiu Kaune Regionų komitetas surengs seminarą „Naujųjų valstybių narių vietos ir regionų valdžioms kylantys iššūkiai kaimo plėtros politikos srityje, naujojoje finansinėje perspektyvoje”. Seminare dalyvaus Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų bei Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Lietuvai ir kitoms naujosioms valstybėms narėms itin aktualius kaimo plėtros politikos klausimus nagrinės II-ojo Lilio universiteto profesorius Fréderic Lobez, Europos Komisijos regioninės politikos generalinio direktorato darnios plėtros augimo ir teritorinės raidos šiaurės Europos padalinio vadovė Charlina Vitcheva, Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, ir kt.

Greta šių renginių, regionų komiteto nariai lankysis Aleksandro Stulginskio universitete, kur pažintinio vizito metu diskutuos su ASU mokslininkais ir praktikais dėl kaimo plėtros ir žemės ūkio bei žuvininkystės politikos aktualijų, aptars mokslininkų pasiekimus žemės ūkio technologijų ir kaimiškų vietovių vystymo srityse. Pažintinio vizito metu taip pat numatomi aptarti klausimai susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa ir jos reikšme žemdirbių bendruomenės vystymuisi, bei inovaciniais aplinkosaugos aspektais Bendrosios žemės ūkio politikos kontekste.

Šis NAT komisijos posėdis yra vienas iš aštuonių Regionų komiteto Lietuvoje organizuojamų renginių, šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu.

Atgal