URM bei Regionų komiteto atstovai aptarė galimą bendradarbiavimą Lietuvai pirmininkaujant ES

2012-02-10 0 718 Views

URM pirmininkavimo ES Tarybai departamento direktoriaus pavaduotojas Julius Pranevičius susitikime su RK generalinio sekretoriaus kabineto vadovu Rheinholdu Gnanu, RK pirmininko kabineto atstovu Filippo Terruso bei RK bendrųjų reikalų departamento vadovu Steenu Illeborgu pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus bei bendradarbiavimo su Regionu komitetu galimybes.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti RK renginiai, kurie gali būti organizuojami pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvoje (išvažiuojamasis RK biuro posėdis, specializuotų komisijų bei politinių grupių išvažiuojamieji posėdžiai, seminarai ir kita), bei didžiausi 2013 metų antroje pusėje vyksiantys RK renginiai Briuselyje, kuriais Lietuva, kaip pirmininkaujanti ES šalis, pasinaudotų akcentuodama savo prioritetinius klausimus.

URM pareigūnų vizito RK metu dėmesys buvo skirtas ir kitam galimam renginiui Lietuvoje – Rytų partnerystės ir ES šalių vietos ir regionų valdžios institucijų metinei konferencijai (CORLEAP). Nuolatine bendradarbiavimo platforma tarp ES bei Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) vietos ir regionų valdžios atstovų tampanti CORLEAP Lietuvai yra įdomi, nes tiesiogiai siejasi su vienu pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų – Rytų partnerystės valstybių suartėjimo su ES stiprinimu.

Šių metų pradžioje atkreipti dėmesį į RK kaip vis labiau savo įtaką stiprinančią ES instituciją užsienio reikalų ministrą Audronių Ažubalį paragino Lietuvos delegacijos RK vadovas Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius. Jis pabrėžė, jog RK nariai yra ES regionų ir vietos valdžių lyderiai, dažniausiai užimantys Europos regionų vadovų ar miestų merų postus, o Lietuva šioje institucijoje turi 9 narių delegaciją.

Atgal