Briuselyje pristatyta Lietuvos savivaldos pozicija dėl oro kokybės politikos peržiūros

2012-02-07 0 673 Views

Europos Komisija (EK), kuri 2013-iaisiais rengiasi nuodugniai peržiūrėti ES oro kokybės ir taršos politiką, paprašė RK šiuo klausimu pateikti savo nuomonę, kadangi vietos valdžiai tenka svarbi atsakomybė dėl oro kokybės valdymo daugelyje ES savivaldybių ir regionų. Perspektyvinę RK nuomonę šiuo klausimu įgaliotas rengti Houteno (Olandija) miesto meras Coras Lamersas, pristatydamas savo pasiūlymus RK nariams, pabrėžė , jog ypač didelių problemų ir sunkumų dėl oro taršos kyla tankiai urbanizuotose teritorijose. Pranešėjo teigimu, nors vietos ir regionų lygmenimis buvo imtasi atitinkamų priemonių, daugeliui Europos miestų nepavyksta per numatytus terminus pasiekti, kad būtų laikomasi nustatytų smulkiųjų kietųjų dalelių ir azoto dioksido ribinių verčių. Savo nuomonėje C. Lamersas prašo Komisijos pasiūlyti pažangesnę taršos matavimo metodiką, taip pat įgyventi griežtesnes priemones taršos šaltinio atžvilgiu.

Diskusijose šiuo klausimu pasisakęs Lietuvos savivaldos atstovas Regionų komitete Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, iš esmės pritardamas nuomonės projektui, visgi pasiūlė labiau akcentuoti oro kokybės kontrolės mechanizmo poreikį. Kaip problemos pavyzdį, jis nurodė šaltuoju metų laiku kylančias individualių namų šildymo problemas, kuomet naudojant neekologišką ir kartais neaiškios kilmės kurą, išmetami dideli kiekiai teršalų, o tai labai įtakoja kietųjų dalelių koncentracijos viršijimą.

„Pagrindinė problema ta, kad nėra sukurta teisinė bazė individualių namų šildymo kontrolei, ir šioje srityje savivaldybės yra bejėgės. Jos negali užtikrinti, kad kietųjų dalelių kiekiai nebus viršijami. Kaip tik šiuo metu Lietuvos miestuose fiksuojami kietųjų dalelių viršijimai, ir tam daugiausiai įtakos turi intensyvi energetikos įmonių ir individualių namų šildymo įrenginių veikla. Atsižvelgiant į tai, manytume, kad nuomonėje būtų tikslinga labiau išryškinti šią probleminę sritį“ , – sakė P.Žagunis.

Savo galutinę nuomonę ir rekomendacijas dėl ES oro kokybės politikos peržiūros Regionų komitetas priims gegužės 3-4 d. Briuselyje vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Atgal