Regionų komitete – aktyvi Lietuvos atstovų pozicija dėl paramos žemdirbiams suvienodinimo visoje ES

2012-02-03 0 671 Views

Pasiekęs asmeninio susitikimo su p. pranešėju, A.Vrubliauskas padėkojo įtakingajam RK nariui už kruopščiai parengtą pradinį nuomonės projektą, tačiau pabrėžė, kad Lietuvos atstovų negali tenkinti R. Souchon siūlymas suvienodinti paramą visų ES valstybių narių žemdirbiams tik 2024 metais. Anot A. Vrubliausko, paramos suvienodinimo nukėlimas dar dešimčiai metų būtų labai neteisingas Baltijos šalių žemdirbių, gaunančių ženkliai mažesnes tiesiogines išmokas nei ES vidurkis, atžvilgiu. Pasak Alytaus r. mero, Lietuvai, kaip ir kitoms 2004 m į ES priimtoms narėms jau buvo taikytas pereinamasis laikotarpis – septynerius metus naujųjų šalių ūkininkai buvo priversti konkuruoti nelygiomis sąlygomis, todėl neteisinga būtų dar kartą taikyti ilgą pereinamąjį laikotarpį.

A.Vrubliauskas Prancūzijos atstovui išsakė savo pastabas Briuselyje sausio 31 d., kuomet R. Souchon RK Gamtos išteklių komisijoje pristatė savo nuomonės projektą dėl BŽŪP politikos reformos. Posėdyje, kuriame dalyvavo apie šimtas Europos regionų ir vietos valdžios atstovų, įskaitant ir atstovus iš Lietuvos Alytaus merą A Vrubliauską bei Tauragės r. savivaldybės tarybos narį Robertą Piečą, daugiausiai diskusijų kėlė vienas svarbiausių BŽŪP reformos aspektų – paramos žemdirbiams paskirstymas. Lenkijos ir Baltijos šalių atstovai kritikavo tiek Europos Komisiją, siūlančią atidėti paramos suvienodinimą kitam finansiniam periodui (2021-2028 metams), tiek pranešėjo Souchon siūlomą konkrečią data – 2024 m. Kai kurių regionų, ypač – Italijos, atstovai diskusijose apskritai prieštaravo tiesioginės paramos žemdirbiams suvienodinimui iš principo. Štai Cerignolos vicemeras Roberto Ruocco įspėjo, kad jeigu Italijos ūkininkai, perskirčius paramą, gautų mažiau, nei šiuo metu, jo regione tai sukeltų „sunkias socialines pasekmes”, nes žemės ūkio darbais užsiima iki 60 proc. vietos gyventojų. Kiti Italijos regionų atstovai nuogąstavo, kad sulyginus paramą gali nukentėti regionai, kuriuose, anot jų, gaminama kokybiškesnė produkcija nei  kitur.

Diskusijos dėl BŽŪP ateities Regionų komitete bus pratęstos kovo 26 d. Šiuo metu Lietuvos delegacijos nariai rengia pranešėjui R.Suchon laišką, kuriame išdėstys rašytinius argumentus dėl BŽŪP reformos, tokiu būdu bandydami įtakoti būsimosios RK nuomonės tekstą nuo pat šio klausimo svarstymo pradžios.

Atgal