20120719 PLEN 060 MALINAUSKAS-900

Lietuvos delegacija Regionų komitete: ar liks ES struktūrinių lėšų keliams regionuose tiesti?

2012-07-24 0 857 Views

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (toliau – EITP) –  taip vadinasi naujas Europos Komisijos planas, pagal kurį 2014 -2020 m. bus skirta 31,7 mlrd. eurų Europos transporto infrastruktūrai modernizuoti. Komisija planuoja šias lėšas investuoti daugiausiai į geležinkelio jungtis, beveik nenumatant lėšų kelių transporto projektams.

Lietuvos delegacijos vardu diskusijose dėl EITP kalbėjęs Druskininkų meras bei LSA prezidentas Ričardas Malinauskas teigė, jog  negalima šios finansinės priemonės taikyti vien tik geležinkelių jungčių plėtrai – kelių transporto infrastruktūra tai pat yra kritiškai svarbi.

„Kai kuriose naujosiose ES šalyse kelių infrastruktūra yra labai menkai išvystyta. Ir tos valstybės, dėl menko gyventojų skaičiaus bei menko mokesčių mokėtojų pajėgumo, negali plėtoti savo kelių infrastruktūros, vien tik pasitelkusios privatų kapitalą. Kadangi mes kalbame apie europines transporto jungtis, ypač būtina plėtoti susisiekimą keliais pasienio srityse, sujungiant regionus ar valstybes“, – sakė R. Malinauskas.

Lietuva dabartinėje (2007 – 2013) ES finansinėje perspektyvoje kelių infrastruktūros darbus daugiausiai finansuoja iš Sanglaudos fondo, pati nuspręsdama, kokius projektus reikėtų finansuoti. Tačiau ateinančiu finansiniu periodu situacija gali radikaliai pasikeisti, kadangi Komisijos siūloma EITP transporto projektus naujosiose ES šalyse finansuos, perkėlus 10 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo.

Kadangi Komisija planuoja pati administruoti EITP, kas reiškia, jog valstybės narės tik teiks paraiškas, bet pačios negalės nuspręsti, į kokius susisiekimo projektus investuoti.

Tad Lietuvos delegacija RK taip pat pateikė siūlymą, primygtinai raginantį Europos Komisiją aiškiai nurodyti, kad 10 mlrd. EUR suma, kuri bus  iš Sanglaudos fondo perkelta į EITP, būtų paskirstyta griežtai laikantis paramą iš Sanglaudos fondo gaunančioms valstybėms narėms taikomų nacionalinių kvotų. Kol kas numatyta lėšas paskirstyti remiantis „pirmumo“ (angl. first come, first served) principu.

Liepos 18-19 dienomis vykusioje RK plenarinėje sesijoje Lietuvai atstovavo visi pagrindiniai delegacijos nariai: Arnoldas Abramavičius (Zarasų r. meras), Audrius Bielskus (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys), Andrius Kupčinskas ( Kauno m. meras), Virginijus Komskis (Pagėgių savivaldybės meras), Ričardas Malinauskas (Druskininkų meras), Daiva Matonienė (Šiaulių m. mero pavaduotoja),  Gediminas Paviržis (Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys), Povilas Žagunis (Panevėžio r. meras) Odeta Žerlauskienė (Skuodo r. savivaldybės tarybos narė).

Transeuropiniai infrastruktūros tinklai – tai viena iš sričių, numatytų ES sutartyse, kurią svarstant ES Europos Komisija, ES Taryba bei Europos Parlamentas privalo konsultuotis su ES  Regionu komitetu.

Transporto srityje EITP finansavimui numatyti du su Lietuva susiję projektai: Rail Baltica bei jo vidinės jungtys su oro ir jūrų uostais ir Rytų-Vakarų transporto koridorius. Projektas Rail Baltica numato geležinkelio linijomis sujungti Baltijos valstybes bei Lenkiją bei pagerinti susisiekimą su Centrinės ir Rytų Europos bei Vokietijos. Rail Baltica geležinkelio linija driektųsi nuo Talino iki Varšuvos per Rygą ir Kauną.

Atgal