2014.01.30-1

Kauno miesto meras su Europos nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarė Europos politikos gaires dėl stažuočių tobulinimo

2014-01-31 0 996 Views

Regionų Komitetas savo iniciatyva rengia nuomonę, kuria įvertinamas Europos Komisijos pasiūlymas dėl vieningos jaunimo stažuočių sistemos įmonėse bei įstaigose tvarkos sukūrimo. Rengiamoje nuomonėje didelis dėmesys skiriamas vieningos stažuočių atlikimo metodikos gairėms, stažuotės vadovo vaidmens reglamentavimui, pasiūlymams dėl tinkamo darbo ir mokymosi subalansavimo bei atlyginimo už stažuotę reguliavimo klausimams.

Regionų komitete daugiau nei dvi valandas vykusiose diskusijoje beveik dvejų dešimčių visoje Europoje veikiančių bei Briuselyje atstoves turinčių organizacijų atstovai kartu su vienu didžiausiu akademinio Lietuvos miesto meru aptarė įvairias Regionų komiteto nuomonės projekto nuostatas. Studentus ir praktikantus vienijančių organizacijų atstovai aktyviai palaikė A. Kupčinsko rengiamos nuomonės projekte akcentuojamą stažuočių kokybės problematiką, keliamus tikslus užtikrinti, kad stažuotės taptų tramplynu jauniems žmonėms įsitvirtinant profesiniame gyvenime. Kartu jaunimo atstovai pabrėžė atlyginimo už stažuotes reglamentavimo problematiką, siekius užtikrinti, kad stažuotės, įskaitant ir stažuotes užsienio šalyse, suteiktų reikiamų profesinių įgūdžių bei kartu netaptų dar vienu socialinės atskirties didinimo instrumentu.

Regionų komitetas A. Kupčinsko rengiamą nuomonę „Stažuočių kokybės sistema” (tarpinstitucinis numeris ECOS-V-053) planuoja priimti balandžio mėnesio 2-3 dienomis vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Atgal