2014.01.31-1

Regionų komiteto plenarinėje sesijoje – lietuviška ir ukrainietiška tematika

2014-01-31 0 1123 Views

Be Ukrainos, Europos savivaldybių ir regionų atstovai aktyviai diskutavo dėl šių metų pradžioje iš Lietuvos pirmininkavimą ES perėmusios Graikijos paskelbtų ES Tarybos prioritetų. RK Europos konservatorių reformistų frakcijai plenarinėje sesijoje vadovavusi šios politinės grupės vicepirmininkė Daiva Matonienė, išreiškė Lietuvos bei savo vadovaujamos politinės grupės paramą Graikijos siekiams, akcentavo vertybių svarbą ES išorės politikoje, kurios ypač pasigendama santykiuose su Ukraina.

Ši, 105-oji, Europos vietos ir regionų valdžių asamblėjos plenarinė sesija priėmė nuomones dėl keleto svarbių klausimų grupių. Vieni svarbiausių aplinkosaugos ir energetikos srities dokumentų yra nuomonė dėl Komisijos iniciatyvos dėl ES miškų strategijos (Komisijos komunikatas „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui”, pranešėjas Spyros Spyridon, Atikos regiono tarybos narys, Graikija), dėl žaliosios knygos „Klimato ir energetikos politikos strategija iki 2030 m.” (pranešėja Sirpa Hertell, Espo miesto tarybos narė, Suomija) bei dėl atliekų vežimo reglamento pakeitimų (pranešėja Paula Baker, Beizingstoko ir Dyno tarybos narė, Jungtinė Karalystė).

Vietos ir regionų valdžių atstovai suformavo savo poziciją ir aktualiais europiniais švietimo politikos reglamentavimo klausimais: RK priėmė nuomones dėl Komisijos komunikatų „Europos aukštasis mokslas pasaulyje” (pranešėjas Csaba Borboly, Hargitos regiono tarybos pirmininkas, Rumunija) bei „Atviresnis švietimas” (pranešėja Yoomi Renström, Ovanåker savivaldybės tarybos narė, Švedija).

Šios plenarinės sesijos socialinių klausimų paketą sudarė nuomonės dėl Komisijos darbo dokumento apie sveikatos priežiūros skirtumus Europos Sąjungoje (pranešėja Constance Hanniffy, Ofalio grafystės tarybos ir Midland regiono valdžios atstovė, Airija) bei savo iniciatyva parengta nuomonė apie komunikatą „Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis matmuo” (pranešėjas Jean-Louis Destans, Ero regiono generalinės tarybos pirmininkas, Prancūzija).
Be šių klausimų Regionų komitetas atliko savo darbo tvarkos taisyklių peržiūrą, esminis indėlis kurią rengiant teko pernai metų pabaigoje paskelbtam A. Abramavičiaus raportui – Lietuvos delegacijos vadovo parengtai Regionų komiteto administracijos struktūros analizei.

Regionų komitetas taip pat patvirtino savo pozicijas dėl Europos prokuratūros įsteigimo (pranešėjas Holger Poppenhäger, Tiuringijos žemės teisingumo ministras, Vokietija), dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų reglamento (pranešėja Simone Beissel, Liuksemburgo miesto tarybos narė, Liuksemburgas), dėl NAIADES II dokumentų rinkinio (pranešėjas Brian Meaney, Klero grafystės tarybos ir Vidurio Rytų regiono valdžios atstovas, Airija), pasiūlymo dėl Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos (pranešėjas Frank Zimmermann, Berlyno atstovų rūmų narys, Vokietija) taip pat persvarstytą nuomonę savo iniciatyva dėl Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (pranešėjas Christophe Rouillon, Kuleno meras, Prancūzija/ESP).

Plenarinėje sesijoje Lietuvą atstovavo delegacijos vadovas Zarasų savivaldybės tarybos narys A. Abramavičius, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys A. Bielskus, Pagėgių savavaldybės meras V. Komskis, Kauno miesto savivaldybės meras A. Kupčinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys G. Paviržis, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė S. Skutulienė, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys V. Trofimovas, Panevėžio rajono savivaldybės meras P. Žagunis.

Atgal