žagunis-600

Lietuvos atstovas rengs dar vieną Europos Sąjungos Regionų Komiteto nuomonę

2014-02-10 0 638 Views

 

Pasak mero, rengiama nuomonė bus skirta atspindėti Europos regionų nuomonę, esamą patirtį ir galimus efektyviausius reglamento, skatinančio moksleivių kokybiškesnę mitybą, įgyvendinimo būdus ir tai pasiūlyti Europos Komisijai. Lietuvos situacija yra nemažiau grėsminga ir ženkliai atsilieka nuo Reglamento keliamų tikslų. Mano, kaip nuomonės rengėjo užduotis atspindėti situaciją Europos regionuose, jų patirtį, kurios pagrindu neabejotinai patobulinsime ir Panevėžio rajono moksleivių mitybos sistemą.

Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos buvo patvirtintas 2014 m. sausio mėnesį. Juo siekiama nustatyti teisinę ir finansinę sistemą, kuria būtų reglamentuojamas pasirinktų žemės ūkio produktų tiekimas vaikams mokyklose pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.

Abiejų mokykloms skirtų programų tikslas – skatinti vartoti vaisius bei daržoves ir pieno produktus; tai Europos žemės ūkiui svarbių produktų sektoriai, kiekvienas atskirai sudarantis maždaug 15 % Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio produkcijos vertės. Šie produktai ne tik svarbūs ekonomikai – jie naudingi visuomenės sveikatai ir tinkami tiekti mokiniams. Priežastys, dėl kurių buvo nustatytos abi mokykloms skirtos programos, išlieka svarbios ir dabartinėmis aplinkybėmis, nes vaisių bei daržovių ir pieno produktų suvartojama vis mažiau.

Nepaisant įvairių sveikatos apsaugos ir žemės ūkio skatinimo veiksmų nacionaliniu ir ES lygmenimis, kuriais siekiama didinti šių produktų vartojimą, pastarasis (visų pirma, šviežių vaisių bei daržovių ir geriamo pieno) ir toliau mažėja. Dėl šiuolaikinių vartojimo tendencijų – labai perdirbtų maisto produktų, kuriuose dažnai yra daug cukraus, druskos ir riebalų ir kuriuos dažniausiai vartoja jaunesnio amžiaus gyventojų grupės, ši padėtis dar labiau blogėja.

Pasiūlymu siekiama ne tik pašalinti vidaus problemas, susijusias su programų veikimu, kad padidėtų jų efektyvumas ir veiksmingumas, bet ir taikyti vieningesnę politiką, kad būtų užtikrintas ilgalaikių programų tikslų įgyvendinimas bei veiksmingas reagavimas į išorės problemas.

P. Žagunio parengtą nuomonės projektą Regionų komiteto Gamtos išteklių komisija svarstys 2014 m. balandžio 5 ir birželio 5 d. posėdžiuose, o Regionų komiteto plenarinėje sesijoje ją tvirtins spalio mėnesį. Regionų Komitete dirba beveik 400 Europos miestų ir regionų tiesiogiai rinktų atstovų. Lietuvos delegaciją sudaro 9 pagrindiniai ir 9 pakaitiniai nariai.

P. Žagunis yra ketvirtasis delegacijos narys šiais metais paskirtas nuomonės rengėju Regionų Komitete. Be jo nuomones rengia delegacijos pirmininkas Zarasų raj. Tarybos narys Arnoldas Abramavičius, Šiaulių miesto tarybos narė Daiva Matonienė ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

 

Indrė Venckūnaitė da Silva Lemos
LSA atstovė Briuselyje

 

 

Atgal