AbramaviciusII-600

Lietuvos atstovo parengta RK nuomonė ES plėtros klausimais sėkmingai praėjo pirmą tvirtinimo etapą

2014-02-11 0 716 Views

 

Lietuvos delegacijos Regionų komitete vadovas, pristatydamas šios kadencijos metu jo rengiamos jau trečiosios nuomonės projektą, atkreipė Europos savivaldybių ir regionų atstovų dėmesį į tai, kokią svarbą tinkamas plėtros proceso organizavimas ir dalyvavimas jame turi sėkmingai valstybių narystei ES. Lietuvos, prieš dešimtį metų įstojusios į ES, atstovai šiuo metu vertina kitų valstybių pasirengimą narystei, o pati mūsų šalis yra tarp lyderių pagal ES teisės perkėlimą. Kartu pranešėjas apžvelgė nedžiuginančius pasirengimo narystei proceso rezultatus – nepaisant valstybių-kandidačių pažangos, lieka labai daug padaryti stiprinant administracinius gebėjimus, užtikrinant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, stiprinant ekonomikų konkurencingumą, skatinant efektyvią decentralizaciją ir gero valdymo principų įgyvendinimą beveik visose valstybėse kandidatėse. Pastaruoju metu šią padėtį dar labiau apsunkina autokratinės tendencijos Turkijoje bei Bosnijos ir Hercegovinos politinė krizė.

Pasisakydami bei komentuodami nuomonės projektą, Regionų komiteto politinių frakcijų atstovai jį įvertino kaip subalansuotą ir atspindintį europinio plėtros proceso kompleksiškumą bei išreiškė paramą nuomonės projekto nuostatoms. Posėdyje kalbėjęs dabartinis RK narys, buvęs vyriausiasis Bulgarijos euroderybininkas N. Kisovas itin teigiamai įvertino ir pasiūlė visoje išorinėje Komiteto komunikacijoje akcentuoti poreikį kuo labiau įtraukti kaimyninių šalių vietos ir regionų valdžias į įvairias europines bendradarbiavimo iniciatyvas. Belgijos atstovė M. de Vits pasiūlė nuosaikią nuomonės projekto formuluotę dėl galimybės įsteigti Jungtinį konsultacinį RK komitetą su Serbija, paversti RK Biuro sprendimu ir įsteigti tokią instituciją nelaukiant nuomonės priėmimo ar Europos Komisijos rekomendacijų derybų su Serbija klausimais.

Greta šių pritarimo balsų, Lietuvos atstovas sulaukė gausių Graikijos ir Kipro atstovų pageidavimų papildyti nuomonės projektą nuostatomis dėl Turkijos vaidmens Kipro konflikto sureguliavimo procese. Atsakydamas į šiuos pasiūlymus A. Abramavičius pateikė net penkis labai teigiamai įvertintus ir vienbalsiai priimtus kompromisinius pasiūlymus, švelninančius dokumento nuostatas Turkijos atžvilgiu bei kartu įtvirtinančius principines graikų nuostatas.

Vienintelis savo balsą atidavęs „prieš” Prancūzijos atstovas Bernaras Sulanžas (Bernard Soulnage) prieš pat balsavimą viešai taip pat pareiškė savo paramą nuomonės projektui, o savo nesutikimą motyvavo tik lengvesne pakeitimų pateikimo procedūra plenarinėje sesijoje svarstomam nuomonės projektui, jei jis atitinkamos komisijos posėdyje būna priimtas ne vienbalsiai.

A. Abramavičiaus parengtas Regionų komiteto nuomonės projektas toliau bus svarstomas ir tikimasi- priimtas, balandžio mėn. pradžioje vyksiančioje Regionų komiteto 107-ojoje plenarinėje sesijoje.

 

Atgal