a-600

Skelbiamas konkursas Regionų komiteto Generalinio sekretoriaus pareigoms užimti

2014-02-27 0 973 Views

 

Kandidatai privalo:
– Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais;
– Naudotis visomis piliečio teisėmis ir pateikti rekomendacijas apie tinkamumą eiti generalinio sekretoriaus pareigas;
– Būti jaunesni nei pensinio amžiaus, kuris, pareigūnams ir kitiems ES darbuotojams, yra nustatytas mėnesio, kurio eigoje asmeniui sukanka 66 metai, pabaigoje; taip pat nepasiekti pensinio amžiaus iki numatytos kadencijos pabaigos;
– Turėti išsilavinimo lygį, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, patvirtintas diplomu (kur įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra 4 arba daugiau metų); arba išsilavinimo lygį, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, patvirtintas diplomu, ir atitinkamą bent vienerių metų profesinę patirtį (kur įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ne mažiau kaip 3 metai);
– Turėti bent 15 metų su pareigų pobūdžiu susijusį darbo stažą, įgytą gavus minėtą diplomą; jei normalus universitetinio mokslo laikotarpis yra 3 metai, profesinė patirtis, papildanti šį mokymosi laikotarpį, yra laikoma sudėtine diplomo dalimi ir skaičiuojama atskirai; taip pat bent 5 metai turėtų būti praleisti užimant vadovaujamas pareigas;
– Labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų; dar vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų mokėti pakankamai gerai;
– Bent patenkinamai mokėti anglų arba prancūzų kalbą; gebėjimas efektyviai bendrauti kitomis oficialiomis ES kalbomis būtų privalumas;
– Pasirašytame pareiškime patvirtinti, kad jie atitinka kalbos įgūdžių reikalavimus, kurie bus vertinami pokalbio metu.

Paraiškos turėtų būti siunčiamos PDF formatu elektroniniu paštu vacancysg@cor.europa.eu iki kovo 17 d. vidurdienio Briuselio laiku.

Išsamesnė informacija bei paraiškos forma – pridedamame dokumente.

Atgal