Apskritojo stalo diskusija dėl Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridoriaus

2014-05-08 0 721 Views

Susitikime dalyvavęs Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato atstovas Džeimsas Pondas (James Pond) pristatė naują ES iniciatyvą ir jos įgyvendinimo viziją. Naujojoje ES infrastruktūros politikoje numatyta 2014–2020 m. laikotarpiu triskart padidinti transportui skiriamą ES finansavimą – iki 26 mlrd. eurų. Be to, pagal šią politiką transporto sektoriui numatytos lėšos bus daugiausia skiriamos griežtai apibrėžtam naujam pagrindiniam tinklui, kurį sudarys 9 nauji transporto koridoriai. Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridorius bus vienas iš jų. P. Pondas pristatė artimiausius Europos Komisijos planus įgyvendinant Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridoriaus projektą: per 2014 metus surengti 4 forumus su skirtingomis interesų grupėmis, iš jų – spalio 1 d. – su projekte dalyvaujančių valstybių regioninės bei vietos valdžios institucijų atstovais. Visų šių susitikimų rezultatai bus apibendrinti 2014 m. pabaigoje ir sudėti į Galimybių studiją bei Veiksmų planą, kuris bus pradėtas įgyvendinti jau 2015 m. Komisijos užsakymu galimybių studiją rengia tarptautinis konsorciumas PROXIMARE.

PROXIMARE atstovė Malla Paajanen pristatė Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridorių, kaip vieną iš svarbiausių Europos transporto tinklo koridorių, kadangi jis, sudarydamas 3200 km, sujungtų 12 pagrindinių ES jūros uostų, 13 vidaus vandenų uostų bei 15 esminių oro uostų, taip pat sujungtų 8 valstybių sostines (Briuselį, Amsterdamą, Berlyną, Varšuvą, Vilnių, Rygą, Taliną bei Helsinkį). Vienas iš koridoriaus komponentų turi tapti Rail Baltica vėžė, kuriai Komisija siūlo skirti ypatingą dėmesį.

Apskritojo stalo susitikimo dalyviai sutarė ir toliau aktyviai bendradarbiauti su Europos Komisijos bei PROXIMARE atstovais bei keistis informacija apie regioninės bei vietos valdžios institucijų poziciją bei prioritetus įgyvendinant Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridoriaus projektą.
Kitą neformalią apskritojo stalo diskusiją numatoma surengti birželio 19 d. iškart po birželio 18 d. Europos Komisijos organizuojamo II-ojo Forumo su projekte dalyvaujančių valstybių narių transporto infrastruktūros įmonių vadovais.

Atgal