LV-LT 2007-2013

Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programos rengimas pasiekė galutinę stadiją

2014-05-16 0 858 Views

Susitikimo metu buvo aptarta iš esmės baigto programos dokumento rengimo ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo eiga, apžvelgtos galimybės įgyvendinti didelės apimties projektus. Būsimoji programa turės tokius prioritetus:

  • socialinė įtrauktis ir kova su skurdu (sub-prioritetai – prieiga prie socialinių paslaugų ir užimtumo skatinimas);
  • vietos ir regioninio valdymo stiprinimas (savivaldybių gebėjimų atsakyti į bendrus iššūkius stiprinimas bei pilietinės visuomenės stiprinimas);
  • kultūrinio paveldo skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas bei pasienio teritorijos valdymas (sienos perėjimo efektyvumo didinimas).

Tolesnė programos pažanga galima tik po to, kai Europos Komisija paskelbs visų teritorinio bendradarbiavimo programų veikimą reglamentuojantį komunikatą.

2014-2020 m. laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės instrumento Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo abipus sienos programa Lietuvoje apims Alytaus, Utenos bei Vilniaus apskritis, kaip pagrindines teritorijas bei Kauno ir Panevėžio apskritis, kaip papildomas teritorijas. Latvijoje programa apima Latgalės regioną, kaip pagrindinę teritoriją ir Žemgalą, kaip papildomą teritoriją. Baltarusijoje į programos aprėptį patenka Gardino ir Vitebsko sritys, bei papildoma teritorija – Minsko sritis.

Atgal