lietuva-Polska logo

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programa pasiekė ženklią pažangą

2014-05-16 0 949 Views

Šiuo metu rengiamasi pradėti privalomas strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Tolesnė programos pažanga galima tik po to, kai Europos Komisija paskelbs visų teritorinio bendradarbiavimo programų veikimą reglamentuojantį komunikatą.

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programa Lietuvoje apims Alytaus ir Marijampolės apskritis, bei papildomus regionus – Kauno, Tauragės ir Vilniaus apskritis (be Vilniaus miesto savivaldybės). Lenkijoje programa apims Elko ir Baltstogės-Suvalkų subregionus, kaip pagrindines teritorijas bei Lomžos ir Olštino subregionus, kaip papildomas teritorijas. Laukiamas programos biudžetas – kiek daugiau nei 50 mln. eurų.

Atgal