žagunis-600

Panevėžio r. savivaldybės meras rengia Regionų komiteto nuomonę

2014-05-16 0 970 Views

P. Žagunis išskyrė nemažai aspektų, kuriuos siekiama aptarti nuomonėje:

  • poveikis teisėkūrai – ar siūlomas dvejų reglamentų sujungimas sukurs realią pridėtinę vertę;
  • reguliacinis aspektas – ar siūloma teisėkūros iniciatyva užtikrins geresnį reguliavimą europiniu lygmeniu, ar nesukurs naujos ar didesnės administracinės naštos į šios schemos įgyvendinimą įtrauktiems veikėjams;
  • daugialygio valdymo aspektas – kaip siūloma įtraukti vietos ir regionų valdžias į jo įgyvendinimą, monitoringą, vertinimą bei tobulinimą? Kaip galima pagerinti vietos ir regionų valdžių dalyvavimą šiuose politikos proceso etapuose?;
  • turinio aspektas – kiek naujas reglamentavimas gali prisidėti prie galutinio vartotojo – vaikų gaunamo maisto – kokybės didėjimo? Nuomonė turėtų atsakyti į klausimą ar verta išplėsti šios paramos schemos taikymą ir labiau apdirbtų vaisių ir daržovių bei pieno produktų atžvilgiu;
  • ekonominis aspektas – kiek siūlomas naujas reglamentavimas prisidės prie Europos ekonomikos augimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad didžioji neperdirtų ar menkai perdirbtų maisto produktų, kuriems priskiriamas ir pienas bei vaisiai ir daržovės įskaitant bananus, dalis yra auginami / gaminami Sanglaudos regionuose;
  • ekologiniai aspektai – ar pasiūlymas turi bei ar gali turėti teigiamą poveikį aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui?;
  • švietimo aspektas – kiek nauja teisėkūros iniciatyva gali prisidėti prie visuomenės žinių apie ES didinimo, jos suvokimo gerinimo, sąmoningų piliečių, sveikesnės visuomenės ugdymo?

Rengiamos nuomonės projektas jau nuo pat pirmo paskelbimo susilaukė nemažos europinių lobistinių organizacijų kritikos. Pagrindinės pastabos, kurias teikė maisto produktus gaminančių įmonių organizacijų atstovai, buvo susiję su siūlymu riboti subsidijuojamų pieno produktų sąrašą tik iki visai neapdirbtų ar menkai perdirbtų produktų.

Beveik dvi valandas trukusioje diskusijoje dėl vaisių, daržovių ir pieno tiekimo mokykloms paramos programos ateities, Regionų komiteto pranešėjas P. Žagunis, Europos Komisijos ir europinių nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė ir kitus aktualius šios programos klausimus. Daug diskusijų sulaukė siūlymai dėl programos reguliacinių aspektų, dėl galimų išimčių ir viešųjų pirkimų įstatymų, kokybės standartų apibrėžimų, taip pat dėmesys buvo skirtas vietos ir regionų valdžių bei mokyklų vaidmeniui formuojat sveikos gyvensenos įgūdžius.

Tolesnės diskusijos dėl šio dokumento Regionų komiteto NAT komisijos vyks birželio mėnesį, o tvirtinimas plenarinėje sesijoje numatomas spalio mėnesį.

Atgal