Europos Komisija iki rugsėjo 30d. kviečia savivaldybes pateikti savo nuomonę konsultacijose

2014-09-10 0 689 Views

Nuomonės gali būti pareikštos bet kuria oficialiąja ES kalba.
Išsamesnė informacija (lietuvių k.) bei registracija – adresu http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_lt.htm.

 

2. Viešoji konsultacija dėl poveikio vertinimo gairių:
EK gairės, patvirtintos 2009 m., jau neatitinka šios dienos standartų ir poreikių, todėl EK ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti viešąją konsultaciją šia tema. Komisija nori sužinoti, ar jos poveikio vertinimo metodai yra visapusiški; ar tinkamai apibrėžta, kokiems pasiūlymams turi būti atliekamas poveikio vertinimas; ar į poveikio vertinimą įtraukiami visi rūpimi klausimai; kaip galima būtų dar pagerinti atliekamą poveikio vertinimą; ar teisingai gairėse nurodytos sritys, kuriose turi būti atlikta subsidiarumo patikra.
Nuomonės gali būti pareikštos bet kuria oficialiąja ES kalba.
Išsamesnė informacija (lietuvių k.) bei registracija – adresu http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_lt.htm.

Atgal