Didesnis dėmesys mažiems ir vidutinio dydžio miestams

2014-09-16 0 672 Views

Pranešime buvo akcentuojami minėtoms teritorijoms tenkantys iššūkiai:
• Besitraukianti ir senstanti visuomenė;
• Kokybiškų įvairaus tipo (socialinių, švietimo, medicininių) paslaugų trūkumas;
• Nedarbas;
• Nepakankamai išvystyta infrastruktūra;
• Išteklių trūkumas.

Pranešėja akcentavo šiuos politikos prioritetus, kuriuos Latvija stengsis iškelti svarstymams ES lygmeniu:
• Skatinti policentrišką vystymąsi;
• Siekti įvairaus dydžio miestų glaudesnio bendradarbiavimo tarpusavyje tiek valstybių narių viduje, tiek per sienas;
• Gerinti miestų administracinius gebėjimus ir skatinti lyderystę, taip pat didinti jų informavimą apie įvairaus tipo finansavimo galimybes;
• Skatinti miestus ieškoti savo identiteto, įgyvendinti daugiau šiuolaikiškų sprendimų didinant miestų konkurencingumą bei gerinant gyvenimo kokybę ir taip prisidedant prie žaliosios ekonomikos augimo skatinimo.

Darbo grupėje buvo pristatytas ir bendras CEMR atsakymas į iki rugsėjo 26 d. vykstančią Europos Komisijos konsultaciją dėl ES miestų plėtros, kuriame pabrėžiama, jog ne tik regionai ir didmiesčiai, bet ir mažesni miestai taip pat turi sulaukti tinkamo dėmesio.

Šia tema Atvirų durų savaitės metu Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija spalio 9 d. Regionų komitete organizuoja konferenciją „Mažų ir vidutinių miestų teritorijų vaidmuo bendrame teritorinės plėtros kontekste”.

Atgal