Gruzija

Lietuvos ir Gruzijos vietos savivalda stiprina bendradarbiavimą darnios energetikos srityje

2014-10-03 0 712 Views

 

Šis renginys buvo organizuotas kaip Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo programos finansuojamo projekto „Europinė darni energetika – Gruzijos regionams” dalis. Pagrindinis projekto tikslas – aptarti Lietuvos ir Gruzijos vietos savivaldos bendradarbiavimo galimybes bei pristatyti Lietuvos patirtį svarbioje vietos savivaldos kompetencijų srityje – municipalinėje energetikoje ir vietos energetinių išteklių vystyme, ypač kiek tai susiję su tokiomis europinėmis darnios energetikos iniciatyvomis kaip „Merų paktas”.

„Merų paktas” – sąlyginai nauja, nuo 2008 m, įgyvendinama, ES inicijuota politinė iniciatyva, prie kurios prisijungusios savivaldybės bei regionai įsipareigoja imtis kompleksinių priemonių mažinant anglies dvideginio emisijas. Šios priemonės apima tiek viešojo bei privataus sektoriaus pastatų modernizavimą didinant jų energetinį efektyvumą ir mažinant šildymui reikalingos energijos sąnaudas, transporto sektoriaus modernizavimą, atliekų tvarkymo sistemų tobulinimą, bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi plėtrą skatinant androgeninio „anglies pėdsako” mažinimą.

Šiuo metu Lietuvoje penkiolika, o Gruzijoje – dvi savivaldybės yra prisijungusios prie „Merų pakto” iniciatyvos. Atsižvelgiant į didelį Europos Sąjungos lygmeniu šiai iniciatyvai skiriamą dėmesį, abu projekto partneriai – NALA ir LSA skatina abejų šalių savivaldybes įsijungti į jo įgyvendinimą, siekti aplinkosaugos ir energetikos tikslų, užtikrinti efektyvų gamtinių išteklių naudojimą bei vietinių kuro rūšių plėtrą bei keistis gerąja patirtimi šioje srityje, taip prisidedant prie dvišalių ryšių stiprinimo. Šiems tikslams siekti Savivaldybių asociacija ir įgyvendina nedidelės apimties LR vystomojo bendradarbiavimo programos finansuojamus projektus, skirtus surengti nedidelės apimties seminarus ir pažintinius vizitus.

Atgal