Pasauliniame vystymosi forume dėmesys darniems miestams

2014-10-03 0 764 Views

Dvi dienas forumo dalyviai iš Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos, Artimųjų Rytų dalinosi savo įžvalgomis, patirtimi bei idėjomis vystomojo bendradarbiavimo srityje. Politikos forumas vystymuisi yra pasaulinio lygio forumas, kuriame diskutuojama kaip Europos Sąjungos bei pasaulinės vystymosi idėjos gali padėti vietinės valdžios institucijoms bei vietos visuomenei sparčiau vystytis.

Forumo metu buvo diskutuojama bendraisiais vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais, analizuojama, koks vietos valdžios vaidmuo skatinant vystomąjį bendradarbiavimą. Didžiulis dėmesys forume buvo skiriamas aplinkos apsaugai bei miestų vystymuisi. Diskutuodami apie miestų vystymosi tendencijas ir problemas forumo dalyviai vieningai sutarė, kad miestai yra ekonomikos variklis, tačiau augant pasaulio populiacijai, ypatingai besivystančiose pasaulio šalyse, miestai dažnai nepajėgia užtikrinti savo gyventojams būtinų gyvenimo sąlygų: gyvenamojo būsto, geriamojo vandens, elektros tiekimo, atliekų tvarkymo, transporto ir pan. Todėl forume buvo ne kartą pabrėžiama, kad Jungtinių tautų patvirtinti pagrindiniai darnaus vystymosi tikslai, kuriuose, be kita ko yra ir punktas, raginantis siekti padaryti miestus bei gyvenvietes saugiais, prisitaikančiais prie žmonių poreikių bei tvariais yra esminiai tolimesniam tvariam vystymuisi užtikrinti.

„Džiaugiuosi, kad kaip Regionų komiteto narė buvau pakviesta dalyvauti šiame forume. Jame sutikau daug įvairių tarptautinių organizacijų, taip pat užsienio šalių vietinės valdžios atstovų, su kuriais galėjau pasidalinti savo įžvalgomis bei idėjomis miestų plėtros tema, taip pat padiskutuoti kitais opiais aplinkosaugos klausimais”, – po renginio sakė D. Matonienė.

„Smagu buvo išgirsti, kad visi forumo dalyviai laikosi bendros nuomonės, jog bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais, ir kad darnūs miestai yra vienas iš svarbiausių socialinio bei ekonominio regionų bei apskritai pasaulinio vystymosi variklis”,- sakė D. Matonienė.

D. Matonienė yra Regionų komiteto nuomonės „7-osios aplinkosaugos veiksmų programos aštuntasis tikslas – darnūs miestai”, kurią Regionų komitetas patvirtino šių metų birželio 25-26 d. vykusioje plenarinėje sesijoje, rengėja.

Atgal