Komskis

108-ojoje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje patvirtinta P. Žagunio rengta nuomonė

2014-10-15 0 698 Views

Europos Komisijos pasiūlymas dėl dviejų šiuo metu veikiančių atskirų finansinės paramos mokykloms programų (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programos bei vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos) apjungimo, kurio pagrindu parengta Regionų komiteto nuomonė, apima net kelias svarbias ES valstybių narių kompetencijos sritis: bendrąją žemės ūkio politiką, vidaus rinką, sveikatos apsaugą ir ribotu aspektu – švietimą.

P. Žagunis savo nuomonėje įvertino, kiek tikslas skatinti pieno ir vaisių bei daržovių vartojimą mokyklose yra pasiekiamas galiojančiais teisės aktais, o ką dar reikia padaryti siekiant pasiūlyme nenumatytų tikslų, taip pat kaip Komisijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą – ar juo nepažeidžiamos valstybių narių kompetencijos.

Pranešėjas savo nuomonėje pabrėžė, kad sveikina Komisijos iniciatyvą apjungti minėtas dvi programas, nes taip būtų pasiekta šių programų sinergija, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro suderinto požiūrio į mitybą, pagerintas šių programų koordinavimas ir efektyvumas, būtų nustatytos vienodos programų finansavimo taisyklės.

P. Žagunio nuomonę vietoje paties pranešėjo, kuris negalėjo dalyvauti Plenarinėje sesijoje, pristatęs kitas Lietuvos delegacijos Regionų komitete narys V. Komskis savo pristatymo kalboje pasidžiaugė galimybe Regionų komitetui, kaip arčiausiai piliečių esančiai institucijai, pasidalinti savo narių praktiniais pasiūlymais kaip minėtas programas padaryti dar efektyvesnėmis:
„Turime skatinti konkurenciją tarp valstybių narių numatant galimybę peržiūrėti ir perskirstyti kvotas, taip paremiant efektyviau programose dalyvaujančias valstybes nares ir užtikrinant, kad skiriamos lėšos pasiektų savo tikslą; taip pat turime atkreipti dar didesnį dėmesį į mokykloms teikiamų produktų kokybę, teikiant pirmenybę ekologiškai išaugintai produkcijai, skatinant vietinių produktų vartojimą bei atsisakant bet kokių galimybių tiekti genetiškai modifikuotus produktus”, – sakė V. Komskis.

„Ši programa suteikia unikalią galimybę prisidėti prie atsakingų europiečių formavimo. Siūlau vertinti ją kaip indėlį į sveikesnės, atsakingesnės ir labiau išsilavinusios Europos kūrimą”, – savo pristatymo kalboje pabrėžė V. Komskis.

Tai jau ketvirtoji, šiais metais patvirtinta Lietuvos delegacijos narių parengta Regionų komiteto nuomonė. Regionų komitetas šiemet jau yra patvirtinęs Zarasų r. savivaldybės tarybos nario A. Abramavičiaus nuomonę apie ES plėtros strategiją, Kauno m. savivaldybės mero A. Kupčinsko parengtą nuomonę apie stažuočių kokybės sistemą, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narės D. Matonienės nuomonę apie Septintąją aplinkosaugos veiksmų programą. Taip pat šiuo metu nuomonę rengia Skuodo r. savivaldybės tarybos narė O. Žerlauskienė (apie ES interneto valdymo strategiją).

Atgal