Aptartos ET VRVK rekomendacijos dėl vietos demokratijos Lietuvoje

2012-12-14 0 1188 Views

Priminsime, jog pernai metais Lietuvoje lankėsi Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso monitoringo misija, kuri vertino kaip Lietuvoje yra įgyvendinama mūsų šalies 1999 m. be išlygų ratifikuota Europos vietos savivaldos chartija. Monitoringo misija iš esmės teigiamai įvertino vietos savivaldos padėtį Lietuvoje, nors kartu ir pateikė pastabų dėl to, kad mūsų šalyje nepakankamai užtikrinamas vietos savivaldos finansinis savarankiškumas, pasitaiko nepagrįsto vietos savivaldos kompetencijų ribojimo atvejų, pateikė siūlymų atskiru teisės aktu reglamentuoti sostinės statusą, plačiau nacionalinėje teisėje įtvirtinti subsidiarumo principą ir kt.
Viena iš šio dokumento išvadų buvo susijusi su efektyvaus regioninės vykdomosios valdžios lygmens nebuvimu. Pastaroji problema tapo itin aktualia po 2010 m. apskričių valdymo reformos. ET VRVK akcentuoja, jog šiuo metu Lietuvoje egzistuoja regionai kaip teritoriniai dariniai, tačiau ne kaip vykdomosios valdžios institucijos. Šios išvados pagrindu šių metų spalio mėn. viduryje vykusios ET VRVK plenarinės sesijos metu ir buvo priimtas sprendimas iš Lietuvos delegacijos ET VRVK, kaip atstovaujančios valstybę be efektyvios regioninės savivaldos, atimti teisę balsuoti ET VRVK Regionų rūmuose.
Posėdyje dalyvavę Lietuvos delegacijos ET VRVK nariai – delegacijos vadovas Pasvalio r, savivaldybės meras G. Gegužinskas, Ignalinos r. savivaldybės meras B.Ropė, Akmenės r. savivaldybės meras V.Mitrofanovas sutiko su vidaus reikalų ministerijos atstovų argumentacija, jog savaime toks sprendimas didelių padarinių neturi – keturi tikrieji ir keturi pakaitiniai Lietuvos delegacijos nariai gali pilnateisiškai dalyvauti ET VRVK komitetų, komisijų, Vietos valdžios rūmų veikloje, balsuoti plenarinėje sesijoje. Kitą vertus, tiek delegacijos nariai, tiek LSA direktorė R. Žakaitienė pažymėjo, jog toks didžiausios vietos ir regionų valdžias atstovaujančios tarptautinės institucijos sprendimas, nurodo akivaizdžias regioninio valdymo Lietuvoje problemas, kurias reiktų išspręsti siekiant ir toliau išlaikyti bei stiprinti tarptautinį mūsų šalies, kaip viešojo valdymo reformų „sėkmės istorijos”, įvaizdį.
LRS VVSK įpareigojo vidaus reikalų ministeriją pateikti paaiškinimus Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresui, kuriuose būtų informuojama apie regioninio valdymo ypatybes mūsų šalyje, atkreiptas dėmesys į tyrimo išvadose pasitaikiusiu netikslumus bei siekti, jog Lietuvos delegacija atgautų balsavimo teises ET VRVK regionų rūmuose.

Kategorija:   Uncategorised
Atgal