Regionų komiteto plenarinėje sesijoje – apie migraciją ir sanglaudos politiką

2018-03-26 0 1295 Views

Kovo 22-23 dienomis Briuselyje vyko 128 – oji Regionų komiteto (RK) plenarinė sesija. Pirmąją sesijos dieną RK nariai su už migracijos politiką atsakingu komisaru Dimitriu Avramopoulosu diskutavo migrantų integracijos ir socialinės sanglaudos temomis. Diskusijos metu RK nariai pabrėžė, kad būtina sustiprinti pagalbą pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms, ypač daug dėmesio reikėtų skirti vietos ir regionų valdžios institucijoms regionuose, į kuriuos dėl jų geografinės padėties atvyksta didžioji dalis pabėgėlių ir migrantų. Lietuvos delegacijos nariai pritarė Regionų komiteto išsakytai pozicijai, kad būtina didinti paramą šalims, kurios labiausia kenčia nuo migracijos krizės. Todėl ES biudžetas turi atitikti padidėjusius poreikius, susijusius su ES atsakomybe Sąjungos išorės sienų apsaugos ir migracijos srityse.

Pasak Lietuvos atstovų, vietos ir regionų valdžios institucijos sprendžia visus klausimus, susijusius su migrantų ir pabėgėlių srautais. Lietuvoje situacija skiriasi, mūsų savivaldybės nesusiduria su migracijos problema, tačiau mes palaikome kolegas iš kitų šalių ir manome, kad labai svarbu jog toms šalims būtų skirti būtini ištekliai šiems iššūkiams įveikti. Diskusijoje taip pat buvo atkreiptas dėmesys į pasaulines tendencijas, pabėgėlių patirtį ir pastangas integruoti migrantus Europos šalyse. Pažymėta, kad integracijos politikos sėkmė visada priklausys nuo demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, lyčių lygybės, tolerancijos, išraiškos laisvės ir teisinės valstybės principų, kurie yra Europos vertybių pagrindas.

Antrąją sesijos dieną su Europos Parlamento pranešėju dėl daugiametės finansinės programos Jan Olbrycht diskutuota dėl ES vietos ir regionų valdžios institucijų lūkesčių, siejamų su kita daugiamete finansine programa. Posėdžio metu akcentuota, kad sanglaudos politikos instrumentai ateityje turėtų būti patobulinti, kad būtų galima paprasčiau ir tvirčiau reaguoti į naujus iššūkius. RK nariai taip pat atkreipė dėmesį į didėjantį poreikį geriau pasinaudoti makroregioninėmis strategijomis, kurios turėtų būti remiamos pagal sanglaudos politiką ir kitas ES politikos kryptis. Pasak Lietuvos delegacijos narių, sanglaudos politika visų pirma yra investicijų politika. Ji gali būti daug veiksmingesnė jei valstybės narės ryžtingai įgyvendins augimą ir sanglaudą remiančias reformas. Tačiau sanglaudos politika turėtų apimti tik regioninės svarbos struktūrines reformas.

Plenarinėje sesijoje taip pat svarstytos šios nuomonės: ESF laikotarpio vidurio peržiūra rengiant pasiūlymą dėl laikotarpio po 2020 m.; plėtra: Vakarų Balkanų šalių vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimas įgyvendinant ES makroregionines, tarpvalstybines ir kitas tarptautiniobendradarbiavimo iniciatyvas; pakeista Struktūrinių reformų rėmimo programa ir naujos biudžetopriemonės euro zonai; prekybos dokumentų rinkinys; Europos pramonės strategija; vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo ir perspektyva; pasiūlymas dėl Europos gynybos fondo it kt.

Sesijoje dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Lietuvos delegacijos vadovas Arnoldas Abramavičius.

Kategorija:   Naujienos, Uncategorized @lt
Atgal