• Pirmas
  • Uncategorized @lt
  • LSA Aplinkos apsaugos komitete – audringos diskusijos dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projektų

LSA Aplinkos apsaugos komitete – audringos diskusijos dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projektų

2018-03-23 0 1882 Views

Šią savaitę vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komiteto posėdis (LSA AAK), kuriame buvo nagrinėjami Aplinkos ministerijos parengti Atliekų tvarkymo įstatymų pakeitimo projektai. Posėdyje dalyvavo įstatymų projektų rengėjai – aplinkos viceministras Dalius Krinickas, Atliekų tvarkymo departamento direktorė Agnė Bagočiutė, Atliekų valdymo skyriaus vedėja Laura Zukė, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkė Inga Žilienė, VKEKK pirmininkės pavaduotojas Jonas Makauskas.

AAK posėdžio metu Aplinkos ministerija pristatė Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektus, kurie sukėlė audringą posėdžio dalyvių nepritarimo reakciją. Atliekų tvarkymo įstatymas yra vienas daugiausiai ir dažniausiai keičiamų teisės aktų. Pateikti Projektai nebuvo aptarti, suderinti, nebuvo viešinami jokiose darbo grupėse. Projektuose pateikti siūlymai iš esmės griauna esamą sukurtą atliekų tvarkymo sistemą bei prieštarauja LR Vietos savivaldos įstatymui, kadangi iš savivaldybių siekiama atimti jų savarankiškas teises. Negano to, Projektų nuostatos prieštarauja viena kitai. Tokie Projektai diskredituoja visuomenės pasitikėjimą tiek Aplinkos ministerija, tiek visa Centrine valdžia ir jos vykdoma politika.

Derinant Projektus, savivaldybės parodė itin didelį aktyvumą (gauti 62 lapai medžiagos su pasiūlymais, pastabomis, klausimais ir argumentais), įvertino visas naujai siūlomų nuostatų galimas neigiamas pasekmes. Posėdžio metu Aplinkos ministerijai savivaldybės pateikė šias pastabas ir prašymus:

  1. Prašome neįvedinėti „tarifo“, o palikti „dvinarę rinkliavą arba tarifą“ pagal galiojantį LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr.384. Dvinarei rinkliavai įgyvendinti Lietuvos savivaldybės, savivaldybių komunalinių paslaugų įmonės, Regioniniai atliekų tvarkymo centrai bei atliekų vežėjai investavo apie 6 mln. Eurų. Dar kartą keisti esamą tvarką, vėl kainuotų milijonus mokesčių mokėtojų eurų.
  2. Prašome pateikti pilną ir išsamią „regioninės kainos“ sąvoką.
  3. Kategoriškai nesutinkame, kad visą atliekų kainodarą tvirtintų VKEKK, kuri nenusitvarko su šilumos kainų tvirtinimo procesu; kai kuriose savivaldybėse vėluojančiu 1,5-2,0 metus. Savivaldybės sutinka, kad VKEKK reguliuotų tik „regioninę kainą“.
  4. Kategoriškai nesutinkame, kad VKEKK išlaikymui būtų skiriama „1,9 procento praėjusių metų regioninio atliekų tvarkymo centro bei bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo reguliuojamosios veiklos pajamų“, kadangi automatiškai šia suma pabrangtų atliekų tvarkymas kasmet.
  5. Prašome išeliminuoti Projekto straipsnį, nustatantį neadekvačias, neatitinkančias nei elementaraus protingumo, nei proporcingumo kriterijų baudas savivaldybėms. Baudos būtų mokamos iš Savivaldybių biudžetų, vadinasi iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tokiu atveju, už atliekų tvarkymo sistemą gyventojai susimokėtų matyt kokius 5 kartus.
  6. Prašome Projektų įsigaliojimo terminą suderinti su atliekų deginimo įrenginių eksploatavimo pradžios data bei nustatyti papildomą Projekto įsigaliojimo pereinamąjį laikotarpį.
  7. Prašome labiau pasitikėti savivalda!

Diskusijose aktyviai dalyvavo LR Seimo narys, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Simonas Gentvilas, Regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) asociacijos prezidentas Algirdas Reipas, Savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) prezidentas Dalius Tumynas bei direktorė Aušra Zigmontienė, Vilkaviškio rajono meras, LSA AAK pirmininkas Algirdas Neiberka, Neringos meras Darius Jasaitis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, savivaldybių specialistai, RATC‘ų valdybų nariai bei savivaldybių komunalinių įmonių atstovai.

Atgal