Pasirinkto mėnesio archyvas: lapkričio 2012

Iki 2013 m. sausio 3 d. Europos Komisija kviečia teikti paraiškas „EUROPE DIRECT“ informacijos centrams steigti

by 2012-11-30 0

Europos Komisija paskelbė pakartotinį kvietimą teikti paraiškas steigti 2014-2018 m. veiksiančius regioninius Europos informacijos – „Europe Direct“ centrus. Šiuo kvietimu norima pratęsti anksčiau įkurtų „Europe Direct“ centrų veiklą.
Europos Komisija pageidauja įsiteigti po vieną „Europe Direct“ centrą visose Lietuvos apskrityse. Kiekvieno jų išlaikymui numatoma kasmet skirti iki 20 tūkst. eurų. Paraiškos teikėjas gali prisidėti patalpomis arba komunalinėmis išlaidomis – konkretus minimalus nuosavo indėlio dydis nėra apibrėžtas.

Plačiau

Darbiniame pasitarime aptartos Atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo nuostatų įgyvendinimo problemos

by 2012-11-29 0

Lapkričio 29 d., ketvirtadienį, Lietuvos savivaldybių asociacijoje vykusiame pasitarime Aplinkos ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Regioninių atliekų tvarkymo asociacijos atstovai, Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje ir savivaldybių specialistai aptarė LR Seimo priimto atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo nuostatų įgyvendinimo problemas.

Plačiau

„Dirbti kartu, diskutuoti ir ieškoti sprendimų dėl bibliotekų padėties, veiklos plėtros ir finansinių galimybių savivaldybėse“

by 2012-11-27 0

Lapkričio 27 d., antradienį, Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje buvo svarstyta situacija savivaldybių viešosiose bibliotekose, kaip kūrybiškumas keičia Lietuvos mokyklas, aptartas tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas per projektus, nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės, tartasi dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo projekto bei kiti klausimai.

Plačiau

Pajūrio savivaldybės reikalauja pratęsti Pietų Baltijos programą

by 2012-11-27 0

Lapkričio 27 d., antradienį, trijų pajūrio apskričių – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių regionų plėtros tarybų pirmininkai Europos Komisijos nariui, atsakingam už regioninę politiką Johanesui Hanui (Johanes Hahn) išsiuntė laišką, kuriame reikalaujama ir kitu ES finansiniu laikotarpiu tęsti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programą.
Parengti šį laišką, kurį pasirašė Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas V. Pozingis, Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas, Šilalės r. savivaldybės meras J. Gudauskas ir Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, paskatino pradėjusi sklisti neformali informacija, jog 2014-2020 m. ES finansiniu laikotarpiu Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos gali būti atsisakyta arba ji gali būti sujungta su didesne – Baltijos jūros regiono programa arba kiek šiauriau esantį – vidurio Baltijos jūros regioną apimančia Centrinės Baltijos programa.

Plačiau

Valstybinės saugaus eismo komisijos posėdis

by 2012-11-22 0

Š.m. lapkričio 21d., trečiadienį, Susisiekimo ministerijoje vykusiame valstybinės saugaus eismo komisijos posėdyje buvo apžvelgta avaringumo situacija Lietuvoje ir eismo dalyvių kontrolės 2012m. plano vykdymas. Akcentuota, kad auga žuvusių ir sužeistų asmenų skaičius vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. LSA direktorė R. Žakaitienė pristatė savivaldybių veiklą 2012 metais užtikrinant saugų eismą.

Plačiau

Pradėjo darbą tradicinė konferencija savivaldybių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skyrių vadovams bei specialistams

by 2012-11-22 0

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Vilniuje pradėjo darbą jau ketvirta konferencija savivaldybių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skyrių vadovams bei specialistams. LSA direktorė R. Žakaitienė, sveikindama konferencijos dalyvius, padėkojo už kasdienes pastangas, užtikrinant sklandžią savivaldybių administracijų veiklą, džiaugėsi, kad tai puiki proga praplėsti profesinį akiratį, pasidalinti patirtimi bei pabendrauti su kolegomis iš visų Lietuvos savivaldybių, palinkėjo ir toliau entuziastingai, kantriai ir išmaniai palaikyti ir plėsti informacinę visuomenę savo savivaldybėse.

Plačiau

Dėl dalyvavimo 2014 metų verslaus Europos regiono konkurse

by 2012-11-22 0

 

ES RK prailgino paraiškų dalyvauti 2014 metų verslaus Europos regiono konkurse teikimo terminą iki 2013 m. vasario 28 d. Apdovanojimų konkursas yra rengiamas siekiant skatinti dinamiško, „žalio“ ir inovatyvaus Europos regionų augimo, Europos smulkaus verslo akto įgyvendinimo bei ES strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimo vietos ir regionų lygmeniu. Verslaus Europos regiono apdovanojimai yra teikiami ES regionams, pateikusiems labiausiai įtikinančią ir geriausiai į ateitį orientuotą plėtros strategiją.

Plačiau

Apdovanotos geriausios metų antikorupcinės iniciatyvos

by 2012-11-21 0

Lapkričio 21 d., antradienį, Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtame renginyje už geriausias metų antikorupcines iniciatyvas buvo apdovanotos mokyklos, mokytojai, moksleiviai, verslo ir žiniasklaidos atstovai, policijos pareigūnai.
Renginio dalyvius pasveikino ir įteikė padėkas Vyriausybės vadovas A. Kubilius, teisingumo ministras Remigijus Šimašius, vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, Ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, Seimo Antikorupcijos komisijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti nariai.

Plačiau
Atgal