• Pirmas
  • Naujienos
  • Patvirtinta nauja rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimo tvarka

Patvirtinta nauja rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimo tvarka

2016-04-21 0 1186 Views

Taisyklėmis nustatoma, kokias sąnaudas reikėtų įtraukti apskaičiuojant rinkliavos už komunalines atliekas dydį.

Į Lietuvos savivaldybių siūlymus šią tvarką taikyti nuo 2018 metų atsižvelgta nebuvo. Savivaldybės siūlė leisti joms pačioms pagal situaciją papildyti taisyklėse numatytą pastoviųjų ir kintamųjų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų sąrašą ir rinkliavos dydį apskaičiuoti lanksčiau.

Pagal patvirtintas taisykles, savivaldybės savo komunalinių atliekų tvarkymo būtinąsias išlaidas turės paskirstyti į pastoviąsias ir kintamąsias. Įmokos dydį bus privaloma apskaičiuoti tik pagal vieną iš taisyklėse išvardintų kriterijų: plotą, gyventojų skaičių ar nustatytą atliekų susikaupimo normą.

Savivaldybių specialistams Aplinkos ministerija ketina surengti mokymus, kaip apskaičiuoti šią dvinarę įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą vadovaujantis naujomis taisyklėmis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal