• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų Komitete aptarta ES šildymo ir vėsinimo strategija
unspecified

Regionų Komitete aptarta ES šildymo ir vėsinimo strategija

2016-04-21 0 1325 Views

Ši Lietuvos delegacijos narė yra ir RK nuomonės dėl Šildymo ir vėsinimo strategijos ES rengėja.

Pranešėja pabrėžė, kad vietos ir regionų valdžioms ši Komisijos strategija labai svarbi – vietos ir regionų valdžios yra tiesiogiai atsakingos už minėtą sektorių: jos organizuoja paslaugų teikimą, atsako už sistemų planavimą, sprendžia sistemų plėtros ir atnaujinimo finansavimo klausimus. Todėl labai svarbu nustatyti aiškias kryptis ir pateikti rekomendacijas, kaip turėtų būti vystomas šilumos ir vėsinimo sektorius, suteikti ekspertinę bei finansinę paramą.

Kaip esmines sritis, kurioms turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys rengiant RK nuomonę, D. Matonienė įvardijo centralizuoto šildymo sistemų vystymą, energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimą pastatuose, šildymo ir vėsinimo sektoriaus finansavimą.

RK nuomonės dėl Šildymo ir vėsinimo strategijos ES projektas bus tvirtinama spalio mėnesį RK plenarinėje sesijoje.

Balandžio 19-22 dienomis vykusių kitų RK komisijų posėdžiuose svarstyti migracijos, kovos su radikalizmu ir smurtiniu ekstremizmu klausimai, nuomonės dėl ES plėtros strategijos 2015–2016 m., Europos kaimynystės politikos, bendros skaitmeninės rinkos.

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal