Regionų komitete svarstymai apie Europos ateitį

2018-02-06 0 1607 Views

Šio mėnesio pirmomis dienomis vyko Europos regionų komiteto (toliau – RK) plenarinė sesija. Pirmojoje šiais metais sesijoje netrūko svečių: Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans RK nariams pristatė Europos komisijos 2018 m. darbo programą; buvęs RK narys, šiuo metu einantis Portugalijos Ministro Pirmininko pareigas, António Costa su RK nariais diskutavo apie Europos ateitį; Bulgarijos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas Tomislavas Donchevas supažindino sesijos dalyvius su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetais.

Sesijoje buvo priimta vienuolika nuomonių ir dvi rezoliucijos. Pristatydamas Europos Sąjungos darbo programą F. Timmermans akcentavo, kad šiuo metu ES piliečiai susiduria su daugybe iššūkių, tokių kaip saugumo problema, migracija bei nacionalizmo apraiškos. Kalbant apie Europos ateitį, ES politiką, darbus būtina orientuoti į piliečius. Todėl labai svarbus yra bendradarbiavimas su vietos ir regionų  valdžiomis, kurios atsakingos už daugelį sričių liečiančių piliečius tiesiogiai (pvz. komunalinės paslaugos).

Pranešėjas pabrėžė, kad tam būtina atkreipti dėmesį į tris pagrindinius dalykus: ar procedūros, kurios užtikrina subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi veikia efektyviai; kokiose srityse Europos institucijų reguliavimas turėtų būti minimalus, o kurioms sritims ES turėtų skirti daugiau dėmesio; kaip ES turėtų didinti, skatinti bendradarbiavimą su vietos bei regionų valdžiomis ES įstatymų rengimo ir įgyvendinimo procese.

Didelio RK narių aktyvumo sulaukė diskusijos dėl Europos ateities. Tardamas įžanginį žodį Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa pabrėžė, kad ES turėtų daugiau dėmesio skirti socialinei sanglaudai ir konvergencijai tarp regionų ir miestų bei paragino didinti ES biudžetą.

„Globalizuotame pasaulyje Europai reikia daugiau sanglaudos ir konkurencingesnės ekonomikos, mes neturime susilpninti mūsų Sąjungos pagrindų (pvz. bendrosios žemės ūkio politikos ar sanglaudos politikos). Jei norime stipresnės Sąjungos, kuri būtų labiau atspari krizėms ir labiau pasirengusi priimti naujus iššūkius turime turėti Sąjungą, kurioje būtų daugiau išteklių”, – teigė A.Costa.

Diskusijoje Lietuvos delegacijos vardu pasisakė jos vadovas Arnoldas Abramavičius, kuris pabrėžė, kad visų pirma Europa – tai piliečiai.

„Iššūkiai ateina iš globalizacijos ir naujų geopolitinių realijų. Norint turėti saugią ir stiprią Europą svarbu vieninga ekonominė ir monetarinė sąjunga, vieninga energetikos sąjunga ir vieninga saugumo politika. Tik tada turėsime stiprią ir saugią Europą“, – teigė A. Abramavičius.

Prieš plenarinę sesiją, vyko Lietuvos delegacijos Regionų komitete susitikimas. Jo metu  aptarta šių metų delegacijos veikla, diskutuota dėl delegacijos veiklos viešinimo galimybių, pristatyti numatomi šiais metais organizuoti renginiai, susiję su Regionų komiteto veikla (Iniciatyva “Svarstymai apie Europą”, diskusija Sanglaudos politikos 30-mečiui paminėti ir “Europos regionų ir miestų savaitė”).

Sesijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Kupčinskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Lietuvos delegacijos vadovas Arnoldas Abramavičius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal