• Pirmas
  • Naujienos
  • Šilumos ūkio stabilumas ir tvari veikla – svarbiausia susitikimo su Energetikos ministerija tema

Šilumos ūkio stabilumas ir tvari veikla – svarbiausia susitikimo su Energetikos ministerija tema

2021-02-17 0 4884 Views

Vasario 17 dieną, trečiadienį, vykusiame susitikime su energetikos viceministre Inga Žiliene Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovai pristatė savivaldybių poziciją ir siūlymus dėl šilumos ūkio stabilumo ir tvarios veiklos, gatvių apšvietimo modernizavimo ir kvartalinės daugiabučių namų renovacijos.

LSA viceprezidentas, Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis supažindino su LSA siūlomomis energetikos srities priemonėmis Vyriausybės programos įgyvendinimo planui. Jis taip pat pabrėžė, kad rengiant priemonių planą svarbu skirti dėmesį ne tik elektros energijos, bet ir šilumos energijos tiekimo klausimams.

Pasak viceministrės I. Žilienės, kai kuriuos LSA iškeltus klausimus bus siekiama spręsti nebūtinai formuluojant konkrečias Vyriausybės programos priemones, tačiau ir kitais formatais, pavyzdžiui, ministerijos rengiamu Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektu. Jį su savivaldybėmis tikimasi aptarti viešųjų konsultacijų metu parengus pradinę įstatymo projekto koncepciją.

Diskusijoje buvo svarstomos ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos Lietuvoje perspektyvos, Nepriklausomų šilumos gamintojų įtaka, vis didėjantis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo poreikis bei Šilumos ūkio įstatymo nuostatos dėl karšto vandens tiekimo. Viceministrės teigimu. chaotiška CŠT plėtra ir  neefektyvus lėšų naudojimas turi būti suvaldytas, o visi pertekliniai šilumos gamybos pajėgumai sureguliuoti. Ji taip pat sutiko, kad turi būti atskirtas karšto ir šalto vandens tiekimas bei paruošimas, sukurta atskirto apmokėjimo sistema, o  nuostoliai – padalinti tarp šilumos ir vandens tiekėjų. Šie klausimai gali būti sprendžiami atnaujinus Šilumos tarybos veiklą.

LSA viceprezidentė, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė susitikime iškėlė priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo klausimą, pabrėždama, jog būtų tikslinga numatyti išplėsti priemonės apimtį, įtraukiant ir naujų tinklų įrengimo projektų finansavimą, nes dalis savivaldybių jau yra modernizavę visą ar didžiąją dalį savo gatvių apšvietimo sistemų.

Pasak Energetikos ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vadovės Violetos Greičiuvienės, plėsti šią priemonę nėra numatyta, nes naujojoje finansinėje perspektyvoje gatvių apšvietimo modernizavimas nebėra prioritetas ir finansavimo tam skirti nebenumatoma. Viceministrės I. Žilienės teigimu, Elektros energetikos įstatyme numatytos kitos gatvių apšvietimo  modernizavimo galimybės.

Aptariant kvartalinę renovaciją, Energetikos ministerijos atstovai palaikė LSA nuomonę dėl to, kad reikalinga vieninga ir integruota kvartalinės renovacijos projektų įgyvendinimo sistema.

Viceministrė taip pat ragino savivaldybes aktyviai įsitraukti į suskystintų dujų balionų šalinimo iš daugiabučių namų procesą. Jam šiemet numatyta 10 milijonų eurų parama, ir netrukus Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs kvietimus teikti paraiškas.

Energetikos ministerijos ir LSA atstovų susitikimus pasiūlyta rengti reguliariai.

Šis pokalbis buvo dalis LSA inicijuoto susitikimų su šalies ministrais ciklo, skirto aktualiausiems klausimams finansų, švietimo, aplinkos, ekonomikos, energetikos, socialinės ir sveikatos, žemės ūkio, kultūros, susisiekimo ir vidaus reikalų srityse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal