• Pirmas
  • Naujienos
  • Pirmoji Lietuvos delegacijos RK rengiama nuomonė – apie mėlynąją ekonomiką

Pirmoji Lietuvos delegacijos RK rengiama nuomonė – apie mėlynąją ekonomiką

2021-06-25 0 5367 Views

Lietuvos delegacijos Europos regionų komitete (RK) narys, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas gegužės pabaigoje vykusiame Gamtos išteklių komisijos posėdyje buvo paskirtas nuomonės „Tvari mėlynojo ekonomika ir akvakultūra“ pranešėju. Tai bus pirmoji šios kadencijos Lietuvos delegacijos rengiama nuomonė.

Mėlynoji ekonomika yra viena iš Europos regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos prioritetinių sričių, turinti reikšmingą socialinį ir ekonominį poveikį ne tik pakrančių ir pajūrio regionams, bet ir visai Europos Sąjungai. RK nuomone, ši sritis turi būti plėtojama taip, kad aplinkosauginė ir ekonominė veiklos viena kitai neprieštarautų. Tai – plati sritis, apimanti įvairias su vandenynais susijusias veiklas: uostų vystymas, laivyba, žuvininkystė ir akvakultūra, tai pat atsinaujinanti energetika ir kitas.

Siekiant aptarti mėlynosios ekonomikos  vystymosi strategines kryptis ir akvakultūros sektoriaus plėtros birželio  25 d. dieną B. Markauskas susitiko su Europos Komisijos nariu, atsakingu už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę, Virginijumi  Sinkevičiumi. Susitikime aptarta Europos Komisijos (EK) vizija minėtais klausimais, pristatyta RK pozicija, aptartos EK ir RK bendradarbiavimo galimybės.

Pasak komisaro, siekiant Žaliojo kurso tikslų būtini radikalūs pokyčiai įvairiuose sektoriuose, o vandenynų klausimas čia užima svarbią vietą. Siekiant tvarios plėtros, reikia mažinti žmogaus poveikį jūroje, apsaugoti išteklius ir bioįvairovę. Naujai priimti EK dokumentai nurodo bendrą viziją ir nustato vieningus principus siekiant tvarios ekonomikos plėtros.

B. Markausko nuomone, efektyvus strateginių tikslų įgyvendinimas ir tvari ekonomikos plėtra labai priklauso nuo vietos ir regionų valdžių, vietos bendruomenių įsitraukimo. Todėl reikia stiprinti EK ir RK bendradarbiavimą, skatinti vietos ir regionų valdžias labiau įsitraukti į akvakultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Šia diskusija B. Markauskas pradėjo ciklą susitikimų su institucijomis bei organizacijomis, kurių veikla siejasi su tvaria mėlynąją ekonomika bei akvakultūros plėtojimu.

Kategorija:   Naujienos
Atgal