Pavirzis-600

Iš Briuselio – drąsinančios žinios Lietuvos žemdirbiams

2012-05-10 0 760 Views

Gegužės 4 d. Komitetas plenarinės sesijos Briuselyje metu priėmė oficialią nuomonę dėl Bendrosios Žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Joje kritikuojamas Europos Komisijos siūlomas tiesioginės paramos žemdirbiams paskirstymas po 2013 m., pabrėžiant, jog jis neteisingas naujųjų ES valstybių narių „… ir ypač Baltijos šalių, kurios gauna mažiausiai tiesioginės ES paramos, atžvilgiu“.

Kaip žinia, Baltijos šalių ūkininkai gauna gerokai mažesnes nei ES vidutines tiesiogines išmokas ir sudaro mažiausiai gaunančiųjų ES šalių trejetuką. Tačiau, planuodama 2014 -2020 metų biudžetą, Europos Komisija siūlo šį skirtumą ne panaikinti, o tik sumažinti trečdaliu. Tai reikštų, kad 2020 m. Lietuvos ir kitų Baltijos ūkininkai vis dar gautų mažiausias tiesiogines išmokas ES ir dvigubai mažesnes ne tuometinis Bendrijos vidurkis.

Komisijos pasiūlymas mums atrodo akivaizdžiai diskriminacinis, tačiau jis turi stiprių šalininkų, ypač – pietinėje ES dalyje. Pavyzdžiui, įtakingųjų regionų vadovais užpildytų Italijos, Graikijos ar Ispanijos delegacijų atstovai Regionų komitete nuo pat diskusijų pradžios siekė, kad RK nuomonėje dėl BŽŪP neatsirastų jokios kritikos Komisijos siūlomo tiesioginių išmokų paskirstymo atžvilgiu. Argumentai buvo beriami kaip iš gausybės rago: neva, suvienodinti paramos žemdirbiams bendroje ES rinkoje nevalia dėl skirtingo ekonominio išsivystymo lygio, dėl skirtingos produkcijos kokybės (suprask, senosiose šalyse produkcija kokybiškesnė) ir t.t.

Nepaisant oponentų įtakingumo, RK nariai iš Lietuvos kibo į darbą: Alytaus r. meras Algirdas Vrubliauskas kartu su kolegomis aktyviai teikė pataisas dokumentui nuo pirmojo jo svarstymo pradžios. Tačiau svarbiausias Lietuvos atstovų strategijos žingsnis buvo įtikinti pranešimą rašantį RK narį – Prancūzijos Overnės regiono vadovą Rene Souchon’ą. Alytaus r. meras  ne tik akis į akį buvo susitikęs su R. Souchon. Šiam įtakingam prancūzų socialistui bei buvusiam Prancūzijos Žemės ūkio ministrui, A. Vrubliauskas parašė ir emocingą, tačiau gerai argumentuotą laišką. Pavyko – R. Souchon, dar nuomonės svarstymo pradžioje siūlęs nukelti tiesioginių išmokų suvienodinimą iki 2024 m., radikaliai pakeitė savo nuomonę. Finaliniame svarstymo etape, kuriame buvo pateikta virš šimto pataisų, jis nutarė pagaliau paremti Lietuvos delegacijos (R.Malinausko, A.Abramavičiaus, A.Bielskaus, V.Komskio, A.Kupčinsko, D.Matonienės, G.Paviržiaus, P.Žagunio, O.Žerlauskienės) pasiūlymą oficialioje nuomonėje išskirti Baltijos šalis, kaip labiausiai diskriminuojamas Komisijos pasiūlymo.

Gegužės 4 d. plenarinės sesijos metu garsiai nuskambėję tiek A. Vrubliausko, tiek Vilniaus r. tarybos nario G. Paviržiaus pasisakymai galutinai įtikino Regionų komitetą balsuoti už tokią poziciją.

Tai, kad Regionų komitetas, ES teisėkūros procese dalyvaujanti institucija, savo oficialioje nuomonėje Baltijos šalis išskyrė kaip labiausiai diskriminuojamas Komisijos pasiūlymo, yra gera žinia Lietuvai, šiuo metu besiderančiai dėl tiesioginių išmokų dydžio mūsų žemdirbiams. Regionų komiteto kaip niekad aiškus signalas kitoms ES institucijoms nusiųstas. Belieka tikėtis, kad Lietuvos žemdirbių organizacijos, mūsų diplomatai, Žemės ūkio ministerija, tiesiogiai dalyvaujanti derybose, šiuo Lietuvos atstovų Regionų komitete darbu pasinaudos.

Norint pasiekti palankesnių rezultatų, Lietuvai labai svarbu įtikinti ne Komisiją, kuri jau padarė savo darbą, pateikdama pasiūlymą, bet valstybes nares, ypač – BŽŪP sumanytoją ir didžiausią užtarėją Prancūziją. Prancūzijai turint naują socialistų prezidentą, RK nario ir įtakingo socialisto bei BŽŪP specialisto Rene Souchon nuomonė gali reikšti nemažai.

Karolina Štelmokaitė
LSA atstovė Briuselyje
Lietuvos nacionalinės delegacijos Regionų komitete koordinatorė

Atgal